klein geaderd witje vierkant

Was april een goede vlindermaand?

De Vlinderstichting
7-MEI-2009 - De afgelopen april heeft ons blij gemaakt met veel mooi weer. Na 2007 was dit volgens het KNMI de warmste aprilmaand ooit. En mooi weer is vast goed voor vlinders. Of niet?

Bericht uitgegeven door De Vlinderstichting op donderdag 7 mei 2009

De afgelopen april heeft ons blij gemaakt met veel mooi weer. Na 2007 was dit volgens het KNMI de warmste aprilmaand ooit. En mooi weer is vast goed voor vlinders. Of niet?

Het Landelijk Meetnet Vlinders biedt ons de mogelijkheid om zo'n vergelijking te maken. Bij dit project worden op vele honderden vaste routes verspreid door het land elke week de vlinders geteld. Dit gebeurt steeds op dezelfde manier en onder vooraf vastgestelde weersomstandigheden. Daardoor is de vergelijking van jaar tot jaar prima te maken. We hebben de routes vergeleken die zowel in april 2007 als in de afgelopen aprilmaand zijn geteld. Een vergelijking met april 2008 is minder zinvol, omdat dat juist een erg koele aprilmaand was. 2007 was weliswaar iets warmer dan 2009, veel mooi weer was het in beide maanden.

 
 
 
Winnaars
Drie soorten waren dit jaar duidelijk winnaars: boomblauwtje (foto), groentje en oranjetipje. Vooral die laatste soort viel op omdat hij tot midden in dorpen en steden in tuinen te zien was . Kijkt u ook maar eens op de judaspenning in uw tuin of u de mooie oranje staafvormige eitjes vindt of dat er een klein rupsje van de zaden zit te eten.

Stabiel
Het klein geaderd witje (foto), citroenvlinder en gehakkelde aurelia waren ongeveer even talrijk als in 2007. De laatste twee soorten, vlinderoverwinteraars, waren in maart al wel volop gezien en in april wellicht al over hun hoogtepunt heen. Voor het klein geaderd witje, die als pop overwintert, geldt dit niet.

Verliezers
Toch deed ook een aantal soorten het duidelijk slechter dan twee jaar geleden. De atalanta (foto) had toen in de zeer warme winter die eraan vooraf ging volop overwinterd. Dat is de afgelopen ‘normalere’ winter nauwelijks gelukt, dus zijn er ook veel minder atalanta's in de maand april . Maar ook dagpauwoog, kleine vos, klein koolwitje en koninginnenpage werden de afgelopen maand duidelijk minder vaak gemeld dan toen.

Hoe dit zich verder zal ontwikkelen in de rest van het vlinderseizoen weten we nog niet. Uiteindelijk werd 2007 voor veel soorten een slecht jaar. De tellingen door de vrijwillige veldmedewerkers zullen ons deze zomer wijzer maken! Wilt u ook meedoen aan het Landelijk Meetnet Vlinders, wekelijks een vaste route lopen (in uw eigen omgeving) en zo meehelpen onze vlinders te volgen, dan kun u zich opgeven via een email aan De Vlinderstichting.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van het Ministerie van LNV (Gegevensautoriteit Natuur).

Tekst: Chris van Swaay & Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: Kars Veling