Koereiger, GNU Free Documentation License

Zeldzame koereiger waargenomen in Skrins

24-SEP-2009 - Op maandag 21 september ontdekte een medewerker van Natuurmonumenten de zeldzame koereiger in het Friese natuurgebied Skrins.

Bericht uitgegeven op donderdag 24 september 2009

Op maandag 21 september ontdekte een medewerker van Natuurmonumenten de zeldzame koereiger in het Friese natuurgebied Skrins.

Afrikaanse vogelsoort
Deze van oorsprong Afrikaanse vogelsoort is ongeveer 50 centimeter groot en bewoont hoofdzakelijk zoetwaterwetlands en graslanden. De afgelopen vijftig jaar heeft deze soort zich ook succesvol verspreid over andere continenten, waaronder Amerika, Australië, Azië en Zuid Europa.

Weilanden
Koereigers zijn veel minder dan andere reigers gebonden aan water. Je treft ze dan ook veel meer aan in weilanden waar ze zich te goed doen aan insecten, die zich in de nabijheid van koeien of schapen bevinden. Ook liften ze graag mee op de rug van een schaap of koe. Overwinteren doen ze in Spanje en Noord Afrika. Op doortrek naar één van deze gebieden is Skrins een uitstekende pleisterplaats om voedsel te zoeken en te rusten.

Skrins
Het weidevogelgebied Skrins biedt plaats aan vele vogelsoorten. Groenpootruiters, witgatjes, oeverlopers en bontbekplevieren laten zich op Skrins zien. In het voorjaar broedt er een kleine kolonie visdiefjes en kluten. Om meer eenden en steltlopers te trekken heeft Natuurmonumenten het gebied natter gemaakt. In de vogelkijkhut aan de plas kunt u alle vogels bewonderen. Neem eens een kijkje, zeker in het voorjaar is het zeer de moeite waard.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: Cburnett, GNU Free Documentation License