Vissende Kinderen Ottburg

Groene kaart voor NME

Wageningen University
24-JUN-2009 - Zoveel mogelijk kinderen en jongeren (weer) in contact brengen met de natuur. Dat is een van de doelen die het ministerie van LNV zich heeft gesteld. Maar hoe pak je dat aan? En wanneer heeft het effect? Alterra deed hiernaar onderzoek. Op het symposium “NME: van Handreiking naar Groenvouchers” dat vandaag in Ede wordt gehouden, staat de systematische verbetering van natuur- en milieueducatie centraal. Introductie van groenvouchers is een van de mogelijkheden.

Bericht uitgegeven door Alterra Wageningen UR op woensdag 24 juni 2009 

Zoveel mogelijk kinderen en jongeren (weer) in contact brengen met de natuur. Dat is een van de doelen die het ministerie van LNV zich heeft gesteld. Maar hoe pak je dat aan? En wanneer heeft het effect? Alterra deed hiernaar onderzoek. Op het symposium “NME: van Handreiking naar Groenvouchers” dat vandaag in Ede wordt gehouden, staat de systematische verbetering van natuur- en milieueducatie centraal. Introductie van groenvouchers is een van de mogelijkheden.

Veel kinderen in Nederland groeien op in en om de stad, waardoor regelmatig contact met de groene omgeving niet meer vanzelfsprekend is. Voor een groot deel van de jeugd is de betrokkenheid bij de natuur is dan ook klein. Door het aanbieden van Natuur en Milieu Educatie (NME) wordt geprobeerd hierin verandering te brengen. Verbondenheid van kinderen met natuur is namelijk belangrijk, zowel voor een gezonde ontwikkeling, als ook met het oog op de toekomst: de jeugd van nu bepaalt straks hoe wordt omgegaan met de natuur in Nederland.

 
  Kinderen onderzoeken welke waterdiertjes in de sloot voorkomen
Uit eerder onderzoek blijkt dat het stimuleren van NME een belangrijke bijdrage kan leveren aan het in contact brengen van jongeren met natuur. Vandaag wordt het rapport ‘Groene kaart voor NME. Een handreiking voor het inzetten op succesvolle natuur- en milieueducatie’ gepresenteerd. Hierin geeft Alterra ondermeer een overzicht van de factoren die positief bijdragen aan de betrokkenheid van jeugd bij natuur. Dit is deels gedaan op basis van bestaande literatuur, deels door allerlei groepen en instanties in ‘het werkveld’ te benaderen en hen te vragen naar successen èn knelpunten. Doel is dat niet alleen meer jongeren bereikt worden (kwantitatief) maar ook dat de NME-activiteiten effectiever moeten worden (kwalitatief). Bij dit laatste gaat het er bijvoorbeeld om dat kinderen vooral zelf moeten ervaren en onderzoeken in de natuur. Maar het gaat ook over maatwerk (afgestemd op interesses van de doelgroep), professionaliteit, enthousiasme en het creëren van goede omstandigheden voor NME-activiteiten.

Om de ambities voor NME te kunnen realiseren, wil het ministerie van LNV vragende partijen zoals scholen, buiten­schoolse groepen en jongeren meer aan zet laten komen. Dit in de verwachting dat NME waar deelnemers achter­staan en zelf om vragen, de meest effectieve vorm is. LNV ziet de introductie van groenvouchers daarbij als een kansrijke mogelijkheid en vraagt Alterra dit nader te onderzoeken. Een groenvoucher is een soort waardebon die tegen NME kan worden ingewisseld. De gebruiker bepaalt waaraan de voucher wordt besteed. Dit zou op termijn kunnen leiden tot een aanbod van NME, dat beter aansluit bij de wensen van de gebruikers.

Het tweede deel van het symposium vandaag is gewijd aan groenvouchers. Samen met de deelnemers worden criteria geïdentificeerd die relevant zijn voor de beoordeling ervan. Ook wordt nagegaan op welke doelgroep(en) de groenvouchers het best kunnen worden gericht. De resultaten hiervan worden meegenomen in het vervolgproject dat in de tweede helft van 2009 zal worden afgerond.

Meer informatie over dit onderzoek is te lezen op www.kennisonline.wur.nl.

Tekst: Jan Vreke en Annelies Bruinsma, Alterra Wageningen UR
Foto: Fabrice Ottburg, Alterra Wageningen UR