Grauwe klauwier

Grauwe klauwier broedt massaal in Zuidwest-Drenthe

24-JUL-2009 - 2009 lijkt in het Zuidwesten van Drenthe een uitstekend jaar te worden voor de bijzondere grauwe klauwier. In veel natuurgebieden van Natuurmonumenten, zoals het Drents Friese wold, het Holtingerveld en het Dwingelderveld broeden dit jaar aanzienlijk meer paren van deze roofvogelachtige zangvogel dan voorgaande jaren.

Bericht uitgegeven op vrijdag 24 juli 2009

2009 lijkt in het zuidwesten van Drenthe een uitstekend jaar te worden voor de bijzondere grauwe klauwier. In veel natuurgebieden van Natuurmonumenten, zoals het Drents-Friese wold, het Holtingerveld en het Dwingelderveld broeden dit jaar aanzienlijk meer paren van deze roofvogelachtige zangvogel dan voorgaande jaren.

De grauwe klauwier is in Nederland een zeldzame broedvogel geworden omdat ons landschap veel te opgeruimd is. De vogels houden van graslanden met dichte hagen van stekelstruiken, door vee begraasde ruige natuurgebieden met meidoornstruwelen en van de struwelen in het duingebied. In Drenthe is de grauwe klauwier van oudsher een broedvogel van de beekdalen. Het zijn een soort miniroofvogeltjes, want ze leven vooral van grote insecten, die ze vanaf een hoger uitzichtpunt weten te verschalken. De prooien spietsen ze heel kenmerkend op de punt van een doorn of aan de prikkel van het prikkeldraad.

Warmere zomers
De laatste jaren gaat het met deze vogels weer bergopwaarts. Eerst in het zuidoosten van Drenthe in en rond het Bargerveen, maar de laatste jaren ook in de beekdalen en randen van heidevelden. Ze zoeken naar de wat ruigere plekken met opslag van dennen, meidoorn en bramen. Het nest wordt verstopt in een veilige stekelstruik. Dat het weer wat beter gaat met deze vogels komt mogelijk niet alleen door het beheer van de natuurgebieden, maar ook door de warmere zomers en doordat er meer grotere insecten (hommels, libellen) lijken te zijn.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: IVN Vecht & Plassengebied