visarend

Het najaar begint in de Nieuwkoopse Plassen

7-SEP-2009 - In de Nieuwkoopse Plassen merk je dat het najaar wordt. Twee visarenden vetten zich op, de eerste smienten zijn gearriveerd en zo’n 20 zilverreigers die in Nederland overwinteren staan in de graslanden.

Bericht uitgegeven op maandag 7 september 2009

In de Nieuwkoopse Plassen merk je dat het najaar wordt. Twee visarenden vetten zich op, de eerste smienten zijn gearriveerd en zo’n 20 zilverreigers die in Nederland overwinteren staan in de graslanden.

Opvettende visarenden
Twee, maar misschien meer, visarenden zijn nu te zien in de Nieuwkoopse Plassen. Boswachter Pietersen zag er één op zo’n 20 meter vanuit z’n boot. ‘De vogel zat op een paal op z’n gemak een vis weg te eten’. De visarenden verblijven meestal zo’n 5 a 6 weken in de Nieuwkoopse Plassen om goed op te vetten. Over een paar weken vertrekken ze naar Afrika om te overwinteren. Pietersen: ‘In de voorjaarstrek zie je ze niet. Dan hebben ze te veel haast om bij hun broedplek te komen. Nu heb je grote kans dat je ze ziet overvliegen’.

Smienten in groten getale
In het plassengebied zijn ook de eerste smienten aangekomen. Deze eendensoort komt uit het noorden van Europa om in groten getale te overwinteren in de Nieuwkoopse Plassen. Overdag zijn ze goed op de Zuidplas (vanaf de brug langs het Meijepad). Vanaf november verblijven ze met zo’n 15.000 eenden op het water. Meestal om te rusten en te slapen. ’s Nachts trekken ze naar de graslanden om te eten.

Overwinterende zilverreigers
Zo’n 20 grote zilverreigers zijn gesignaleerd in de graslanden rond de Nieuwkoopse Plassen. Zij trekken ’s avonds naar een rustig deel van het plassengebied om in bomen te slapen. Hoewel ze overdag veelal individueel op zoek zijn naar voedsel, slapen ze in een grote groep. In de winter kan de groep uit 30 zilverreigers bestaan. De grote witte vogels komen uit Oost-Europa om hier te overwinteren. Door het landklimaat in Oost-Europa is het daar ’s winters veel kouder dan in Nederland. U kunt ze zien als ze ’s morgens en ’s avonds tussen hun slaapgebied en de graslanden vliegen nabij Noorden en Woerdense Verlaat.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: NASA_WikimediaCommons