Visdief

Visdief brengt nauwelijks jongen groot op Kreupel

Vogelbescherming Nederland
27-NOV-2009 - Visdieven hebben op De Kreupel, het opgespoten vogeleiland in het IJsselmeer, in 2009 veel te weinig jongen groot kunnen brengen. De Kreupel is de grootste kolonie in West-Europa en herbergt bijna een kwart van de Nederlandse visdiefpopulatie. Dit betekent dat het grootbrengen van voldoende jongen cruciaal is voor een duurzame populatie in Nederland. Oorzaak van het lage broedsucces is een gebrek aan voedsel voor de jonge visdiefjes.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op vrijdag 27 november 2009

Visdieven hebben op De Kreupel, het opgespoten vogeleiland in het IJsselmeer, in 2009 veel te weinig jongen groot kunnen brengen. De Kreupel is de grootste kolonie in West-Europa en herbergt bijna een kwart van de Nederlandse visdiefpopulatie. Dit betekent dat het grootbrengen van voldoende jongen cruciaal is voor een duurzame populatie in Nederland. Oorzaak van het lage broedsucces is een gebrek aan voedsel voor de jonge visdiefjes.

De visdief (Sterna Hirundo) is een kleine sierlijke stern die alleen tijdens de broedtijd in Nederland te vinden is. De vogel overwintert langs de West-Afrikaanse kust. De visdief, die op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels staat, broedt graag op eilandjes met een kale bodem en voedt zich voornamelijk met kleine vis zoals spiering. Op het in 2003 opgespoten vogeleiland De Kreupel, vlakbij Andijk in het IJsselmeer, broedt de grootste kolonie visdieven van West-Europa, zo’n 4.000 tot 5.000 paar per jaar. Uit onderzoek van Bureau Waardenburg, dat is uitgevoerd in opdracht van Vogelbescherming Nederland, blijkt dat er aan het eind van dit broedseizoen hooguit enkele honderden jongen zijn uitgevlogen, waar dat er in normale jaren zeker een paar duizend zijn. Ook zijn er op het eiland abnormaal veel dode jongen gevonden.

De onderzoekers zagen dat er voornamelijk kleine spierinkjes aan de jongen werden gevoerd, die de pullen (kuikens) onvoldoende van energie voorzien. Gevreesd wordt dat er onvoldoende volwassen spiering in het IJsselmeer aanwezig was om de visdieven van De Kreupel van voldoende voedsel te voorzien. De stand van de spiering gaat sinds het begin van de jaren negentig sterk achteruit. In sommige jaren, zoals in 2007 en 2008, is er daarom een vangstverbod. In 2009 mocht er wel op volwassen spiering worden gevist.

De komende maand wordt door IMARES Wageningen UR onderzocht of er voldoende spiering in het IJsselmeer is om een vangstvergunning voor 2010 af te geven. Vogelbescherming Nederland pleit ervoor om ook te onderzoeken of er een  verband bestaat tussen het slechte broedsucces van de visdief en de spieringvisserij.

2009 was door Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland uitgeroepen tot het Jaar van de Visdief.

Tekst: Nadja Jansma, Vogelbescherming Nederland
Foto: Jouke Altenburg