poelkikker

Groene en bruine kikker doen het goed

Stichting RAVON
30-DEC-2009 - Het gaat met de meeste soorten amfibieën de laatste jaren een stuk beter dan in de vorige eeuw. Recente cijfers van het NEM Meetnet Amfibieën van Stichting RAVON laten zien dat zowel de groene als de bruine kikker in aantal zijn toegenomen. De heikikker blijft stabiel.

Bericht uitgegeven door RAVON op woensdag 30 december 2009

Het gaat met de meeste soorten amfibieën de laatste jaren een stuk beter dan in de vorige eeuw. Recente cijfers van het NEM Meetnet Amfibieën van Stichting RAVON laten zien dat zowel de groene als de bruine kikker in aantal zijn toegenomen. De heikikker blijft stabiel.

Met veel amfibieënsoorten ging het in de vorige eeuw niet goed. Dit kwam vooral door het verlies van leefgebied, verzuring van poelen en vennen, versnippering en verdroging. Door verschillende beschermingsmaatregelen en verbetering van de waterkwaliteit, gaat het met de meeste soorten amfibieën de laatste jaren gelukkig weer een stuk beter.


Poelkikker (één van de drie groene kikkersoorten)

De groene kikker is één van de meest algemene kikkers van Nederland. Deze soort wordt door vrijwilligers van het Meetnet Amfibieën in 1.036 wateren gevolgd. De afgelopen tien jaar werd de groene kikker elk jaar vaker waargenomen. De aantallen poelkikkers en meerkikkers (twee groene kikkersoorten) blijven stabiel. Bij de recente actualisatie van de nationale Rode Lijst is de poelkikker van de lijst verdwenen. Wel blijft deze soort via Europese wet- en regelgeving goed beschermd en blijft het een aandachtsoort voor het Meetnet Amfibieën.

Bruine kikker
De meest recente analyses van het NEM meetnet gaan tot en met 2008. De bruine kikker was in 2008 de meest waargenomen kikker binnen het Meetnet. De soort wordt gevolgd in 1.078 wateren verspreid over heel Nederland. In vergelijking met eerdere jaren is de bruine kikker in 2008 wel iets minder vaak waargenomen. Over de gehele periode 1997-2008 vertoont de bruine kikker een matige toename.


Waarnemingen bruine kikker 1997-2008

Heikikker
De heikikker liet ook in 2008 een stabiel voorkomen zien in de gebieden waar deze soort gevolgd wordt. De heikikker staat - net als de poelkikker - niet meer op Rode Lijst. Op de lijst van 1996 stond hij nog vermeld als kwetsbaar. Wel blijft de soort via Europese wet- en regelgeving goed beschermd en blijft ook deze soort een aandachtssoort voor het Meetnet.

Met de boomkikker gaat het gelukkig erg goed in Nederland. De boomkikker is en blijft de soort die het sterkst toeneemt (zie eerder Natuurbericht hierover).

In totaal zijn er over de periode 1997-2008 van 319 telgebieden gegevens verzameld door vrijwilligers van het RAVON Meetnet Amfibieën. De meeste telgebieden bestaan uit meerdere meetlocaties - in totaal 2.497 wateren of luisterpunten - verspreid over alle provincies.

Tekst: Edo Goverse en Gerard Smit, RAVON; Tom van der Meij, CBS
Foto: Arnold van Rijsewijk, RAVON