jonge grijze zeehond, www.zoogdiervereniging.nl

Jonge grijze zeehonden in hun element

Zoogdiervereniging
19-JAN-2010 - Tussen Sinterklaas en Driekoningen zijn in ons land weer volop jonge grijze zeehonden geboren. In tegenstelling tot de gewone zeehond hebben jonge grijze zeehonden een dikke witte vacht bij hun geboorte. Nadeel hiervan is dat ze niet direct kunnen zwemmen en dus hoog en droog geboren moeten worden. Voordeel is dat ze zeer goed tegen koude omstandigheden kunnen.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op dinsdag 19 januari 2010

Tussen Sinterklaas en Driekoningen zijn in ons land weer volop jonge grijze zeehonden geboren. In tegenstelling tot de gewone zeehond hebben jonge grijze zeehonden een dikke witte vacht bij hun geboorte. Nadeel hiervan is dat ze niet direct kunnen zwemmen en dus hoog en droog geboren moeten worden. Voordeel is dat ze zeer goed tegen koude omstandigheden kunnen.

De grijze zeehond kwam tijdens de vorige IJstijd in ons land voor en is later - vermoedelijk onder invloed van bejaging door de mens - weer verdwenen uit Nederland. De witte pelsvacht die ze bij geboorte hebben is nog een aanpassing aan hun vroegere leven. Jonge grijze zeehonden werden - zoals nu nog het geval is bij pels- en baardrobben - op ijsschotsen geboren.


Een jonge grijze zeehond

Vanaf 1980 komen grijze zeehonden weer in ons land voor en sindsdien is hun aantal toegenomen tot ruim 2.100. Nog steeds worden ze met een dikke witte pelsvacht geboren. In de zomer zou die vacht veel te warm zijn, maar gewend aan koude omstandigheden worden ze geboren in de winter. Nu we weer een koude en sneeuwrijke winter hebben is dit voor veel dieren een probleem. Voor de jonge grijze zeehonden echter niet. Dankzij hun dikke vacht en de vette moedermelk kunnen ze uitstekend overleven. Dat het goed met ze gaat blijkt wel uit de enorme groei van hun populatie in Nederland.


Grijze zeehonden in Nederland sinds 1979

In december zijn voor het tweede jaar op rij grijze zeehonden geboren op Griend. In de kerstvakantie ontdekten vrijwilligers van Natuurmonumenten de jonge zeehonden tijdens een telling. Net als vorig jaar gaat het om zes jongen. In totaal zijn er vijftien grijze zeehonden op Griend aangetroffen, jongen en volwassen zeehonden samen. 

De jonge zeehonden blijven de eerste twee weken op het land en worden door de moeder gezoogd. Tijdens de zoogtijd eten de vrouwtjes niet, ze blijven in de buurt van hun jong.

Onbewoond eiland
Het onbewoonde eiland Griend is één van de weinige plekken in het waddengebied met voldoende rust voor de zeehonden om hun jongen te voeden. Tot voor kort was het eiland omgeven door ondiepe wadplaten, waardoor het eiland moeilijk bereikbaar was voor zeehonden. De laatste jaren is er een ondiepe geul naar het eiland ontstaan waardoor de zeehonden tijdens hoogwater naar Griend kunnen zwemmen. De rust op het onbewoonde eiland maakt het tot een ideale plek voor de jonge zeehonden. Met het beschikbaar komen van Griend als voortplantingsplek zal de grijze zeehonden populatie in Nederland de komende jaren verder blijven stijgen.

Tekst en Foto: Richard Witte van den Bosch, www.zoogdiervereniging.nl  
Grafiek: Wageningen IMARES (WUR) en RWS/Provincie Zeeland