eenmalig exclusief wmr

Groei grijze zeehonden in internationale Waddenzee vlakt af

Wageningen Marine Research
1-JUL-2024 - Het aantal grijze zeehonden in de internationale Waddenzee inclusief het eiland Helgoland in de Noordzee blijft toenemen, hoewel het aantal pups in sommige gebieden — zoals Nederland — dit jaar lager was dan vorig jaar. Volgens de Trilaterale Expertgroep voor Zeezoogdieren heeft het totale aantal getelde grijze zeehonden in de afgelopen vijf jaar een gemiddelde groei van twaalf procent laten zien.

Het aantal grijze zeehondenpups groeide in dezelfde periode jaarlijks gemiddeld met negen procent voor de gehele Waddenzee, inclusief Helgoland. Toch lijkt de groei van het aantal grijze zeehonden tijdens de rui, maar vooral die van pups, in vergelijking met vorig jaar te vertragen.

Stijging van grijze zeehonden, lichte toename in Nederlandse wateren

In maart en april — tijdens de ruiperiode — zijn in de internationale Waddenzee en Helgoland 11.515 grijze zeehonden geteld, een stijging van negen procent ten opzichte van vorig jaar. In de Nederlandse Waddenzee werd er een lichte toename waargenomen, met 7.821 getelde grijze zeehonden. Dat is een groei van drie procent ten opzichte van 2023 (7.613 dieren). In Nederland worden nog steeds de meeste grijze zeehonden gezien met dit jaar 67 procent van de totale populatie in de Waddenzee. Maar omdat er steeds meer grijze zeehonden worden waargenomen in het Duitse en Deense deel van de Waddenzee, wordt Nederland relatief minder belangrijk als leefgebied voor grijze zeehonden.

Grijze zeehonden

Lichte stijging grijze zeehondenpups, lichte daling in Nederlandse Waddenzee

Tijdens het geboorteseizoen — november en december — werden in de totale Waddenzee 2.547 grijze zeehondenpups geteld, een stijging van één procent ten opzichte van het vorige seizoen. De meeste grijze pups, namelijk 1.395, werden geteld in de Nederlandse Waddenzee, wat een daling van drie procent is ten opzichte van 2022. "Het is nog te vroeg om te zeggen of de waargenomen trendbreuk in het aantal waargenomen pups in de Nederlandse Waddenzee te wijten is aan een verandering in hun leefgebied, of dat de tellingen simpelweg zijn beïnvloed door het slechte weer van dit seizoen", vertelt Sophie Brasseur, medeauteur van het rapport en onderzoeker van Wageningen Marine Research. "Door de winterstormen werden pups van hun ligplaatsen afgespoeld. Veel van deze pups spoelden dan ook aan op de kust en de stranden van de Waddeneilanden."

Grijze zeehond

Trilateraal gecoördineerde zeehondentellingen

Grijze zeehonden zijn de grootste roofdieren in de Noordzee en langs de Waddenzeekust, en een iconische soort van de regio. Ze zijn onderdeel van het Trilaterale Zeehondenbeheerplan van de Waddenzee. Elk jaar worden ze geteld, van Esbjerg in Denemarken tot Den Helder in Nederland, om trends en de verspreiding te volgen. De tellingen worden gecoördineerd zodat alle dieren in Nederland, Duitsland en Denemarken binnen een korte periode worden geteld. Overal worden de zeehonden vanuit vliegtuigen geteld, maar op Helgoland worden de tellingen vanaf het land uitgevoerd, sinds kort ondersteund door dronevluchten.

Meer informatie

Tekst: Jessica Schop, Sophie Brasseur en Cecile Leuverink, Wageningen Marine Research
Foto's: Jeroen Hoekendijk; Geert Aarts