Natuurberichten

Uitgever: Wageningen Marine Research

Wageningen Marine Research levert met kennis, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en advies een wezenlijke bijdrage aan een duurzamer, zorgvuldiger beheer, gebruik en bescherming van de natuurlijke rijkdommen in zee-, kust- en zoetwatergebieden.
Deel deze pagina

Pagina 1 van 11 - 106 Resultaten

Assisted Natural Recovery

Onderzoekers van Hogeschool Van Hall Larenstein, Wageningen University en Wageningen Marine Research hebben een nieuwe techniek ontwikkeld voor het natuurlijk herstel van Diadema zee-egels. Samen met de Saba Conservation..


Lees verder 5 augustus 2022   2 dgn oud
Jonge ruwe haai (exclusief eenmalig WUR)

Onderzoekers van het project Swimway Waddenzee hebben afgelopen week verschillende pasgeboren ruwe haaien gevangen rondom Terschelling en Ameland. De haaien werden gevangen voor onderzoeksdoeleinden. De vangsten sluiten aan bij..


Lees verder 23 juli 2022   2 wkn oud
Margot Maathuis aan het werk voor Swimway-project (eenmalig exclusief WUR)

Akoestische meetapparatuur op de bodem van het Marsdiep geeft promovendus Margot Maathuis informatie over visscholen in de Waddenzee. Om die data ook op haar computer te krijgen, moet ze de apparatuur eens in de twee maanden..


Lees verder 21 juli 2022   2 wkn oud
Grijze zeehonden (eenmalig exclusief gebruik WUR)

Dit voorjaar zijn er in de Nederlandse Waddenzee minder grijze zeehonden geteld dan een jaar geleden. Dat is opvallend, want in de afgelopen vijf jaar groeide de populatie juist. Het aantal zeehondenpups lijkt wel groter te..


Lees verder 13 juli 2022   3 wkn oud
Halfgeknotte strandschelp (exclusief eenmalig gebruik)

In een uniek samenwerkingsverband verkennen Wageningen Marine Research en NIOZ samen met beroepsvissers en natuurbeschermers wat een duurzame vangst van de halfgeknotte strandschelp in de Noordzee is zonder dat de beschermde..


Lees verder 8 juli 2022   4 wkn oud
Een waarnemer kijkt door een bolraam (eenmalig exclusief gebruik WUR)

Eind juni begint een internationaal grootschalig onderzoek naar de aantallen en verspreiding van bruinvissen, dolfijnen en walvissen in de Europese Noordzee en aangrenzende Atlantische wateren. Deze survey, genaamd SCANS-IV, is de..


Lees verder 27 juni 2022   1 maand oud
Volwassen leguaan liggend op een rots op Saba (eenmalig exclusief gebruik WUR)

Op de Nederlandse Caribische eilanden komt op Saba een unieke maar vrijwel onbekende zwarte leguanenpopulatie voor. Vanwege de vele bedreigingen op eilanden wereldwijd, waaronder ook de Kleine Antillen en op Saba, is in 2021..


Lees verder 25 mei 2022   2 mnd oud
Opvangzeehond Jet test nieuwe zender (eenmalig exclusief gebruik WUR)

Ecomare gaat in samenwerking met Wageningen Marine Research dit jaar bij tien opvangzeehonden een nieuw type zender testen. Hierdoor kunnen de bewegingen en het duikgedrag van de dieren na vrijlating in detail worden gevolgd...


Lees verder 7 mei 2022   3 mnd oud
Walviskadaver (slechts eenmaal exclusief gebruik WUR)

Bij het walviskadaver op Rottumerplaat, dat eind 2020 is aangespoeld, zijn 21 nieuwe keversoorten gevonden. De beestjes bleken onder meer gespecialiseerd in het verorberen van huid en botten. Het is één van de resultaten uit het..


Lees verder 3 mei 2022   3 mnd oud
Gevlekte rog met Data Storage Tag, eenmalig exclusief gebruik WUR

Er komen zeventien soorten haaien en roggen in de Noordzee voor, ook langs de Nederlandse kusten. Beroeps- en sportvissers zien deze soorten weleens in de vangst, maar er is verder weinig bekend over deze unieke dieren. Daar..


Lees verder 20 april 2022   3 mnd oud

Archief