Natuurberichten

Uitgever: Wageningen Marine Research

Wageningen Marine Research levert met kennis, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en advies een wezenlijke bijdrage aan een duurzamer, zorgvuldiger beheer, gebruik en bescherming van de natuurlijke rijkdommen in zee-, kust- en zoetwatergebieden.

Pagina 1 van 14 - 136 Resultaten

Meeuwen bij de zee

Windmolenparken, visgronden, natuurbescherming – de verschillende belangen op de Noordzee komen niet zelden met elkaar in botsing. Wageningen Marine Research onderzoekt de ecologische impact van economische activiteiten en heeft..


Lees verder 19 juni 2024   5 dgn oud
Met behulp van fijnmazige fuiken wordt de visstand op de eilanden gemonitord

Marker Wadden, aangelegd tussen 2016 en 2021, zijn belangrijk voor vogels en vissen om te broeden, te paaien en voedsel te zoeken. Door de natuurlijke ontwikkeling komen steeds meer vissoorten naar de eilanden. Dit voorjaar werden..


Lees verder 4 juni 2024   2 wkn oud
Caribische rifhaai (eenmalig exclusief WMR)

In beschermde mariene gebieden (MPA's) komen vaak meer rifhaaien voor dan in niet-beschermde gebieden. Een nieuwe studie in Nature Ecology and Evolution toont aan dat de voordelen van het behoud van haaien verdubbelen wanneer..


Lees verder 31 mei 2024   3 wkn oud
Oosterscheldekreeft

Uitgebreid DNA-onderzoek heeft aangetoond dat de Oosterscheldekreeft een unieke, geïsoleerde populatie vormt en zich duidelijk onderscheidt van kreeftenpopulaties elders in Europa. Omdat de Oosterscheldekreeft kwetsbaar is voor..


Lees verder 17 mei 2024   1 maand oud
Aangespoelde bruinvis

Jaarlijks onderzoekt de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht in samenwerking met Wageningen Marine Research de doodsoorzaak van gestrande bruinvissen. In 2023 zijn 47 bruinvissen onderzocht. Bijna een derde van de..


Lees verder 16 mei 2024   1 maand oud
Overblijfselen van het walviskadaver in februari 2024

Rijkswaterstaat en Wageningen Marine Research (WMR) hebben de pilot met het walviskadaver op Rottumerplaat onlangs afgerond. Onderzoekers van WMR volgden twee jaar lang het afbraakproces en de invloed ervan op bodem en..


Lees verder 12 mei 2024   1 maand oud
PhD-student Melanie Meijer zu Schlochtern onderzoekt hoe grote trekvissen zoals Atlantische zalm de Haringvlietsluizen kunnen passeren. (eenmalig exclusief WMR)

De herintroductie van de Atlantische zalm in de Rijn leek eerst succesvol, maar de populatie is de laatste tien jaar volledig ingestort. Aan de hand van zenderdata hebben onderzoekers aangetoond dat de grootste verliezen, tot 94%,..


Lees verder 24 april 2024   2 mnd oud
Afscheid van Waddeneiland Griend (eenmalig exclusief WMR)

Elk jaar tellen onderzoekers van Wageningen Marine Research in december grijze zeehonden – én hun pups – op de kleine Waddeneilanden Griend en Richel. Het is altijd een hele toer om er te komen en dit jaar maakten regen en wind..


Lees verder 4 februari 2024   4 mnd oud
Grijze zeehond op Waddeneiland Griend (eenmalig exclusief WMR)

Onderzoekers van Wageningen Marine Research tellen jaarlijks in december grijze zeehonden tijdens het geboorteseizoen op de Waddeneilanden Griend en Richel. Op dag drie blijkt bij het wakker worden dat de zee tot aan het huisje..


Lees verder 31 januari 2024   4 mnd oud
Zeehonden fotograferen op Waddeneiland Griend (eenmalig exclusief WMR)

Onderzoekers van Wageningen Marine Research tellen jaarlijks in december grijze zeehonden tijdens het geboorteseizoen op de Waddeneilanden Griend en Richel. Ze hebben na een bezoek aan Richel de eerste nacht in het huisje op..


Lees verder 27 januari 2024   4 mnd oud

Archief