Natuurberichten

Uitgever: Wageningen Marine Research

Wageningen Marine Research levert met kennis, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en advies een wezenlijke bijdrage aan een duurzamer, zorgvuldiger beheer, gebruik en bescherming van de natuurlijke rijkdommen in zee-, kust- en zoetwatergebieden.
Deel deze pagina

Pagina 1 van 9 - 86 Resultaten

Proef aanleggen mosselbank Eems-estuarium (eenmalig gebruik WUR)

Proeven op de wadplaat Hond-Paap hebben nieuwe kennis opgeleverd over de aanleg en ontwikkeling van mosselbanken in het zeer slibrijke Eems-estuarium. Van 2018 tot 2020 legden onderzoekers van Wageningen Marine Research en het..


Lees verder 14 januari 2022   1 week oud
Zeehonden (eenmalig gebruik WUR)

Wetenschappers van het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee), WUR (Wageningen University & Research) en EPFL (Swiss Federal Institute of Technology Lausanne) hebben een nieuw deep-learning model ontwikkeld..


Lees verder 2 december 2021   1 maand oud
Onderzoek gestrande bruinvis (eenmalig gebruik WUR)

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en WUR hebben in opdracht van het ministerie van LNV onderzoek gedaan naar de mogelijke doodsoorzaak van de zo’n 190 aangespoelde dode bruinvissen op de Waddeneilanden afgelopen zomer. De..


Lees verder 26 november 2021   1 maand oud
Eider

In de Nederlandse Waddenzee worden jaarlijks gegevens verzameld over het broedsucces van tien soorten kustbroedvogels. Uit de recent gepubliceerde resultaten van 2019 blijkt dat er voor de meeste soorten nog geen herstel is van..


Lees verder 9 november 2021   2 mnd oud
Gewone zeehond (eenmalig gebruik WUR)

Afgelopen zomer zijn er 8.245 gewone zeehonden in de Nederlandse Waddenzee geteld; een toename van acht procent ten opzichte van vorig jaar. In de internationale Waddenzee is het aantal dieren echter met vijf procent gedaald ten..


Lees verder 5 november 2021   2 mnd oud
Antilliaanse leguaan (Iguana delicatissima) - eenmalig gebruik WUR

Op Sint Eustatius wordt de inheemse Antilliaanse leguaan zeer ernstig bedreigd door de invasieve uitheemse Groene leguaan. Beide soorten concurreren om voedsel en ook vinden er kruisingen plaats tussen de twee soorten. Daarom..


Lees verder 27 oktober 2021   2 mnd oud
Underwood’s brilteju (eenmalig gebruik WUR)

In tegenstelling tot het naburige Sint Maarten en Sint Eustatius telde Saba tot voor kort slechts één niet-inheemse reptielsoort. Onderzoekers hebben echter ontdekt dat lokale populaties van twee nieuwe soorten zich de laatste..


Lees verder 15 oktober 2021   3 mnd oud
Onderzoekers plaatsen gezenderde kreeften (eenmalig gebruik WUR)

Ørsted, De Rijke Noordzee, Wageningen Marine Research en consortium Win-Wind zijn onlangs een onderzoeksproject gestart naar het gedrag van kabeljauw en kreeft in Ørsted’s windpark Borssele 1&2. Via zenderonderzoek bestuderen de..


Lees verder 6 september 2021   4 mnd oud
Uitvoeren van een sectie op een overleden bruinvis (eenmalig exclusief gebruik WUR)

De helft van de gestrande bruinviskalfjes langs de Nederlandse kust kampt met een te hoog gehalte aan Polychloorbifenylen (PCB’s). PCB’s worden van moeder naar kalf overgedragen via de placenta en de moedermelk. Dat blijkt uit..


Lees verder 26 juli 2021   6 mnd oud
Grijze zeehonden (exclusief eenmalig gebruik WMR)

Onderzoekers telden afgelopen voorjaar 6.788 grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee. Net zoals vorig jaar is dat een toename van bijna 20 procent. In de afgelopen vijf jaar bedroeg de groei in het aantal dieren gemiddeld 13..


Lees verder 21 juli 2021   6 mnd oud

Archief