Natuurberichten

Uitgever: Wageningen Marine Research

Wageningen Marine Research levert met kennis, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en advies een wezenlijke bijdrage aan een duurzamer, zorgvuldiger beheer, gebruik en bescherming van de natuurlijke rijkdommen in zee-, kust- en zoetwatergebieden.
Deel deze pagina

Pagina 1 van 8 - 75 Resultaten

Kleine mantelmeeuw (eenmalig gebruik WUR)

Kan een wiskundig model het vlieggedrag van de kleine mantelmeeuw op zee in kaart brengen? Wageningen Marine Research zet samen met Bureau Waardenburg en de Universiteit van Amsterdam stappen om tot zo’n model te komen. De..


Lees verder 13 juni 2021   6 dgn oud
Hittestress bij kokkels (eenmalig gebruik WUR)

Klimaatverandering laat het aantal hittegolven in Nederland toenemen. Kokkels schijnen hier niet goed tegen te kunnen; in de zomers van 2018, 2019 en 2020 was er sprake van massale sterfte tijdens zo’n hittegolf. Hoe worden de..


Lees verder 12 juni 2021   1 week oud
Bemonstering tijdens de Demersal Fish Survey in de Voordelta (eenmalig WUR)

Klimaatverandering versterkt het komen en gaan van soorten. Maar wat betekenen nieuwkomers bijvoorbeeld voor het ecosysteem van de Noordzee? En wat gebeurt er als sommige soorten uit een gebied wegtrekken? Onderzoekers van..


Lees verder 10 mei 2021   1 maand oud
Gezenderde ruige dwergvleermuis UK (eenmalig gebruik WUR)

Een ruige dwergvleermuis vloog in de nacht van 2 op 3 mei van Minsmere in Engeland rechtstreeks naar Wijk aan Zee. Dit is de eerste detectie van een dergelijke oversteek van Engeland naar Nederland via het telemetrie-onderzoek..


Lees verder 5 mei 2021   1 maand oud
Start etappe Boskalis Beach Clean-up Tour (eenmalig gebruik WUR)

Hoe kunnen maatschappelijke organisaties en burgers die zich inzetten voor natuur en biodiversiteit, substantiële resultaten en fundamentele systeemveranderingen realiseren? Deze vraag stond centraal bij een WUR-onderzoek naar de..


Lees verder 19 maart 2021   3 mnd oud
Jonge tong in de Waddenzee (eenmalig gebruik WUR)

De Noordzee warmt op en wat doet dat met vissoorten? Uit een publicatie van WUR-onderzoeker Karen van de Wolfshaar in het ICES Journal of Marine Science blijkt dat klimaatverandering een effect heeft op de groei en overleving van..


Lees verder 7 maart 2021   3 mnd oud
Mosselbank

Wageningen Marine Research bestudeert al meer dan 25 jaar de ontwikkeling van een aantal droogvallende mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee. Een groot deel van de bestudeerde banken blijkt zich te kunnen handhaven sinds de..


Lees verder 3 maart 2021   3 mnd oud
Atlantic herring (eenmalig gebruik WUR)

Op zee wordt gevist op zowel kleine prooivissoorten (zoals haring, lodde en sprot) als grote roofvissoorten (zoals tonijn- en kabeljauwachtigen). De algemene theorie is dat het bevissen van prooivissen schadelijk is voor..


Lees verder 25 februari 2021   3 mnd oud
Zeegras (eenmalig gebruik WUR)

Zeegras is van belang voor de Waddenzee, onder meer als kinderkamer voor jonge vissen en als voer voor plantenetende vogels. Rijkswaterstaat probeert zeegras daarom terug te brengen in de Waddenzee. Vervuiling door cadmium en hoge..


Lees verder 22 februari 2021   3 mnd oud
Experiment kwelderaanleg bij Delfzijl (eenmalig gebruik WUR)

Voor de kust van Delfzijl zijn in 2018 kwelders aangelegd. Een deel daarvan is ingericht als testlocatie voor kwelderontwikkeling. Onderzoekers van EcoShape onderzochten de kwelder twee jaar lang om kennis op te doen over de..


Lees verder 21 januari 2021   4 mnd oud

Archief

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen?
Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen