Natuurberichten

Uitgever: Wageningen Marine Research

Wageningen Marine Research levert met kennis, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en advies een wezenlijke bijdrage aan een duurzamer, zorgvuldiger beheer, gebruik en bescherming van de natuurlijke rijkdommen in zee-, kust- en zoetwatergebieden.

Pagina 1 van 12 - 114 Resultaten

Sabaanse Volwassen leguaan liggend op een rots op Saba (eenmalig exclusief gebruik WUR)

Uit onderzoek van Wageningen University & Research blijkt dat niet-inheemse leguanen zich op Saba hebben gevestigd en zich kruisen met lokale leguanen. Hierdoor wordt de endemische zwarteleguaanpopulatie ernstig bedreigd. Een..


Lees verder 28 maart 2023   3 dgn oud
Gewone zeehond (exclusief eenmalig WMR)

De telresultaten van de gewone zeehonden in de internationale Waddenzee laten dit jaar een daling zien van 22 procent in het aantal pups én een daling van 12 procent in het aantal ruiende zeehonden. Vorig jaar was er een daling..


Lees verder 20 november 2022   4 mnd oud
eenmalig en exclusief WMR

De Noordzee warmt door klimaatverandering snel op. Diverse effecten hiervan op veel soorten zijn nu al zichtbaar. Deze wijzigingen kunnen het rijke zeeleven van de Noordzee veranderen. Het zoeken naar oplossingen voor verantwoord..


Lees verder 19 november 2022   4 mnd oud
Sabaanse Volwassen leguaan liggend op een rots op Saba (eenmalig exclusief gebruik WUR)

In 2020 kwam de illegale handel in leguanen binnen het Nederlandse koninkrijk aan het licht. Onderzoekers hebben enkele van de verhandelde leguanen genetisch onderzocht. Zij bevestigen de genetische afkomst van Saba, en dus de..


Lees verder 12 oktober 2022   5 mnd oud
Master studente Birte Technau verzamelt uitwerpselen van poolvossen op het onbewoonde schiereiland Hornstrandir op IJsland  (exclusief eenmalig WUR)

Onderzoekers van onder andere Wageningen Marine Research hebben recent in het wetenschappelijke tijdschrift Polar Biology een artikel gepubliceerd, waarin het voorkomen van plastic en ander afval in IJslandse poolvossen wordt..


Lees verder 27 september 2022   6 mnd oud
Fuikenopstelling op Marker Wadden om de in- en uittrek van vis in een compartiment te monitoren (eenmalig gebruik WMR)

De ondiepe oeverzones van Marker Wadden vormen een belangrijke kraamkamer voor jonge vis. Via geultjes zijn de meeste van de voedselrijke compartimenten van de eilanden inmiddels bereikbaar voor de vissen. Onderzoeksfuiken in de..


Lees verder 21 september 2022   6 mnd oud
Jonge grote stern op Texel (eemalig en exclusief gebruik WUR)

Dit jaar was er slechts één succesvolle broedkolonie grote sterns in de Nederlandse Waddenzee; op de Prins Hendrikzanddijk op Texel. Het is een funest jaar voor de grote sterns, waarbij door vogelgriep massale sterfte plaatsvond..


Lees verder 5 september 2022   6 mnd oud
Onderzoeksvlucht (eenmalig exclusief gebruik WUR)

Een onderzoeksconsortium doet een studie naar de inzet van kunstmatige intelligentie om camerabeelden van vogels en zeenzoogdieren in offshore windparken automatisch te analyseren. Hierdoor wordt de bottleneck van de..


Lees verder 13 augustus 2022   7 mnd oud
Assisted Natural Recovery

Onderzoekers van Hogeschool Van Hall Larenstein, Wageningen University en Wageningen Marine Research hebben een nieuwe techniek ontwikkeld voor het natuurlijk herstel van Diadema zee-egels. Samen met de Saba Conservation..


Lees verder 5 augustus 2022   7 mnd oud
Jonge ruwe haai (exclusief eenmalig WUR)

Onderzoekers van het project Swimway Waddenzee hebben afgelopen week verschillende pasgeboren ruwe haaien gevangen rondom Terschelling en Ameland. De haaien werden gevangen voor onderzoeksdoeleinden. De vangsten sluiten aan bij..


Lees verder 23 juli 2022   8 mnd oud

Archief