Natuurberichten

Uitgever: Wageningen Marine Research

Wageningen Marine Research levert met kennis, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en advies een wezenlijke bijdrage aan een duurzamer, zorgvuldiger beheer, gebruik en bescherming van de natuurlijke rijkdommen in zee-, kust- en zoetwatergebieden.
Deel deze pagina

Pagina 1 van 8 - 79 Resultaten

Onderzoekers plaatsen gezenderde kreeften (eenmalig gebruik WUR)

Ørsted, De Rijke Noordzee, Wageningen Marine Research en consortium Win-Wind zijn onlangs een onderzoeksproject gestart naar het gedrag van kabeljauw en kreeft in Ørsted’s windpark Borssele 1&2. Via zenderonderzoek bestuderen de..


Lees verder 6 september 2021   2 wkn oud
Uitvoeren van een sectie op een overleden bruinvis (eenmalig exclusief gebruik WUR)

De helft van de gestrande bruinviskalfjes langs de Nederlandse kust kampt met een te hoog gehalte aan Polychloorbifenylen (PCB’s). PCB’s worden van moeder naar kalf overgedragen via de placenta en de moedermelk. Dat blijkt uit..


Lees verder 26 juli 2021   1 maand oud
Grijze zeehonden (exclusief eenmalig gebruik WMR)

Onderzoekers telden afgelopen voorjaar 6.788 grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee. Net zoals vorig jaar is dat een toename van bijna 20 procent. In de afgelopen vijf jaar bedroeg de groei in het aantal dieren gemiddeld 13..


Lees verder 21 juli 2021   1 maand oud
Gladde snavelneut (eenmalig gebruik WUR)

De gladde sneuvelneut komt in Nederland al zeker twee tot drie jaar voor. Wageningen Marine Research trof deze exoot onlangs aan in de Voordelta; tot nu toe de meest noordelijk gelegen vindplaats. Het is volgens marien ecoloog..


Lees verder 2 juli 2021   2 mnd oud
Kleine mantelmeeuw (eenmalig gebruik WUR)

Kan een wiskundig model het vlieggedrag van de kleine mantelmeeuw op zee in kaart brengen? Wageningen Marine Research zet samen met Bureau Waardenburg en de Universiteit van Amsterdam stappen om tot zo’n model te komen. De..


Lees verder 13 juni 2021   3 mnd oud
Hittestress bij kokkels (eenmalig gebruik WUR)

Klimaatverandering laat het aantal hittegolven in Nederland toenemen. Kokkels schijnen hier niet goed tegen te kunnen; in de zomers van 2018, 2019 en 2020 was er sprake van massale sterfte tijdens zo’n hittegolf. Hoe worden de..


Lees verder 12 juni 2021   3 mnd oud
Bemonstering tijdens de Demersal Fish Survey in de Voordelta (eenmalig WUR)

Klimaatverandering versterkt het komen en gaan van soorten. Maar wat betekenen nieuwkomers bijvoorbeeld voor het ecosysteem van de Noordzee? En wat gebeurt er als sommige soorten uit een gebied wegtrekken? Onderzoekers van..


Lees verder 10 mei 2021   4 mnd oud
Gezenderde ruige dwergvleermuis UK (eenmalig gebruik WUR)

Een ruige dwergvleermuis vloog in de nacht van 2 op 3 mei van Minsmere in Engeland rechtstreeks naar Wijk aan Zee. Dit is de eerste detectie van een dergelijke oversteek van Engeland naar Nederland via het telemetrie-onderzoek..


Lees verder 5 mei 2021   4 mnd oud
Start etappe Boskalis Beach Clean-up Tour (eenmalig gebruik WUR)

Hoe kunnen maatschappelijke organisaties en burgers die zich inzetten voor natuur en biodiversiteit, substantiële resultaten en fundamentele systeemveranderingen realiseren? Deze vraag stond centraal bij een WUR-onderzoek naar de..


Lees verder 19 maart 2021   6 mnd oud
Jonge tong in de Waddenzee (eenmalig gebruik WUR)

De Noordzee warmt op en wat doet dat met vissoorten? Uit een publicatie van WUR-onderzoeker Karen van de Wolfshaar in het ICES Journal of Marine Science blijkt dat klimaatverandering een effect heeft op de groei en overleving van..


Lees verder 7 maart 2021   6 mnd oud

Archief