Night heron

Honderdduizenden trekvogels wacht de dood in Malta

Vogelbescherming Nederland
22-JAN-2010 - Op Malta dreigen komend voorjaar weer honderdduizenden trekvogels massaal en illegaal te worden afgeschoten. Ook onze ‘Nederlandse’ soorten zullen hiervan het slachtoffer worden. De jagers maken geen onderscheid: 170 verschillende soorten – ook beschermde en bedreigde – worden de dupe van de illegale jachtpraktijken.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op vrijdag 22 januari 2010

 

Op Malta dreigen komend voorjaar weer honderdduizenden trekvogels massaal en illegaal te worden afgeschoten. Ook onze ‘Nederlandse’ soorten zullen hiervan het slachtoffer worden. De jagers maken geen onderscheid: 170 verschillende soorten – ook beschermde en bedreigde –  worden de dupe van de illegale jachtpraktijken.

 

Of het nou gaat om kwakken, kiekendieven, wespendieven, kwartels, zilverreigers of wielewalen: elke soort loopt een enorm risico om - na een zware trektocht - in Malta te worden afgeschoten door één van de 15.000 jagers die er actief zijn. Ieder voorjaar komen miljoenen trekvogels vanuit Afrika terug naar onze contreien. Malta ligt op één van de belangrijkste vogeltrekroutes. Honderdduizenden trekvogels die willen profiteren van de thermiek boven het eiland worden gedood door jagers die puur voor hun

plezier de vogels afschieten.

 

Een aangeschoten kwak

 

Malta is sinds 2004 lid van de Europese Unie en heeft meerdere malen de jacht op zomertortel en kwartel toegestaan. In de Europese Vogelrichtlijn is de voorjaarsjacht nadrukkelijk verboden, om de trekvogels te beschermen die van Afrika naar de broedplaatsen in Europa vliegen. Desondanks overweegt de regering van Malta ook dit jaar weer om de voorjaarsjacht op zomertortel - een soort die sinds het begin van de jaren zestig met meer dan 85 procent is achteruitgegaan en op de Rode Lijst staat - en kwartel toe te staan. Ook lijkt ze niet doordrongen van de omvang en ernst van de illegale jacht op andere beschermde soorten.

 

De Maltese partner van Vogelbescherming Nederland (BirdLife Malta) roept de regering van Malta op om zich aan de Europese regelgeving te houden en geen voorjaarsjacht meer toe te staan. Steun onze trekvogels en onderteken de petitie op www.vogelbescherming.nl. Bedankt voor uw hulp!

 

Tekst: Nadja Jansma, Vogelbescherming Nederland

Foto: Joe Zammit Lucia