Bruine Kiekendief

Illegale jacht op Malta weer van start

Vogelbescherming Nederland
17-SEP-2010 - Heel wat vogelsoorten overwinteren in Afrika. Ook 'onze' vogels staan op het punt van vertrekken of zijn al onderweg. Maar liefst een kwart van deze vogels komt door menselijk toedoen nooit aan op het Zuidelijk Halfrond: ze worden letterlijk uit de lucht geschoten. Vooral Malta is berucht, maar liefst 5 miljoen vogels vinden daar jaarlijks de dood.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

Heel wat vogelsoorten overwinteren in Afrika. Ook 'onze' vogels staan op het punt van vertrekken of zijn al onderweg. Maar liefst een kwart van deze vogels komt door menselijk toedoen nooit aan op het Zuidelijk Halfrond: ze worden letterlijk uit de lucht geschoten. Vooral Malta is berucht, maar liefst 5 miljoen vogels vinden daar jaarlijks de dood.

Bruine kiekendief (foto: IVN Vecht en Plassengebied)

Heel wat vogels die bij ons ontzettend populair zijn, vinden in landen rond de Middellandse Zee de dood omdat ze door jagers in de lucht worden gedood. Soorten als boerenzwaluw, kraanvogel, ooievaar en diverse roofvogels worden letterlijk uit de lucht geschoten. Met miljoenen tegelijk... Vorig jaar zagen Nederlandse vrijwilligers in Malta hoe bruine en grauwe kiekendieven op gruwelijke wijze aan flarden werden geschoten.

Nu de trek op gang gekomen is, komt ook de illegale jacht op gang. Vogelbescherming Nederland zet zich al jaren in tegen deze illegale activiteiten. BirdLife International, de koepelorganisatie waar ook Vogelbescherming onder valt, heeft met succes bereikt dat de jacht in Malta verboden is. Helaas trekt de Maltese overheid zich hier niks van aan.

Om toch de wantoestanden in hun land aan de kaak te blijven stellen, organiseert BirdLife Malta een zogenaamd Raptor Camp. Internationale vogelbeschermers tellen in teams van vier man de trekvogels die langskomen en filmen de illegale jacht. Dat levert soms gruwelijke beelden en harde confrontaties met jagers op, is te zien op de website van BirdLife Malta.

Ook op dit moment zijn er zo'n 50 vrijwilligers actief op Malta. Wilt u weten wat ze daar allemaal meemaken? Volg dan het weblog op de site van Vogelbescherming Nederland.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto: IVN Vecht en Plassengebied