Lepelaars, wikipedia, I, the copyright holder of this work, hereby release it into the public domain. This applies worldwide.

Lepelaars op Malta doodgeschoten

Vogelbescherming Nederland
26-SEP-2010 - Tijdens de illegale najaarsjacht op Malta hebben jagers deze week een groep van 22 lepelaars onder vuur genomen. Waarschijnlijk zijn daarbij 11 lepelaars gedood. De ingeseinde politie weerhield de jagers er niet van om de groep lepelaars te blijven lastig vallen. Aangezien schieten verboden is, werden de vogels bekogeld met stenen. Iets wat volgens de wet wel mag…

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

Tijdens de illegale najaarsjacht op Malta hebben jagers deze week een groep van 22 lepelaars onder vuur genomen. Waarschijnlijk zijn daarbij 11 lepelaars gedood. De ingeseinde politie weerhield de jagers er niet van om de groep lepelaars te blijven lastig vallen. Aangezien schieten verboden is, werden de vogels bekogeld met stenen. Iets wat volgens de wet wel mag…

De najaarsjacht op Malta houdt de gemoederen onder vogelliefhebbers flink bezig. De berichten uit het Raptor Camp, vrijwilligers die de illegale jacht in kaart brengen, zijn ook dit jaar niet mals. Bruine kiekendieven en wespendieven die uit de lucht worden geschoten, vogels die in netten worden gevangen… Maar vooral het bericht over de lepelaars is schokkend.

Lepelaars (foto: Lea Lacopo)

In de nacht van dinsdag op woensdag wordt een groep van 22 lepelaars, mogelijk afkomstig uit Nederland, onder vuur genomen. Waarschijnlijk zijn ze in hun slaap overvallen. De volgende ochtend tellen de vrijwilligers nog maar 16 lepelaars, 3 daarvan hebben schotwonden. Het lot van de andere acht lepelaars is onbekend, maar vermoedelijk zijn ze gedood.

De volgende ochtend vervolgen 9 lepelaars veilig hun reis naar Afrika, 5 lepelaars blijven achter bij de slaapplaats waaronder de 3 gewonde vogels. Aangezien de politie de jagers in de gaten houdt, wordt er niet geschoten. Het weerhoudt de jagers er niet van om stenen naar de vogels te gooien. BirdLife Malta doet haar uiterste best om de vogels in veiligheid te brengen, maar de poging mislukt.

Gedurende de nacht verliezen de vrijwilligers de vogels uit het zicht. De volgende ochtend treffen ze 2 gewonde lepelaars en 1 gewonde kleine zilverreiger aan. Wat er met de andere vogels is gebeurd is niet duidelijk.

De lepelaar is één van de beschermingssuccessen van Vogelbescherming Nederland. Zo waren er rond 1970 nog maar 170 broedparen in ons land, vandaag de dag zijn er een kleine 2000 broedparen. De Nederlandse populatie lepelaars is uniek, in andere landen in Noordwest-Europa broeden ze nauwelijks. De kans dat de groep lepelaars die op Malta onder vuur is genomen afkomstig is uit Nederland, is reëel.

Het is waanzin dat vogels waar in Nederland zo hard voor wordt gevochten, in Malta zonder pardon worden doodgeschoten. Jacht op in het wild levende vogels is in Europa verboden, maar de Europese Unie staat het in Malta oogluikend toe onder het mom van ‘culturele tradities’. Dr. Andre Raine, BirdLife Malta Conservation Manager, verwoordt de Maltezer realiteit duidelijk: “This is clear indication of just how ridiculous the illegal hunting situation in Malta is, and it is about time that the government accepts the situation for what it is – a serious international conservation problem.”

Filmbeelden van de lepelaars zijn te zien op de site van BirdLife Malta.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto: Lea Lacopo, Wikipedia