zomertaling gadget, www.ivnvechtplassen.org

Lente, dus tijd voor zomertalingen

Sovon Vogelonderzoek Nederland
13-MRT-2010 - Een van de vroegste eenden die terugkeert in het voorjaar is de zomertaling. Op waarneming.nl werden de eersten eind februari al gezien. Normaal gesproken keren ze pas in maart terug. Nu dus. De komende dagen komt de rest van de broedvogels ook naar Nederland. Maar het zijn er wel steeds minder.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op zaterdag 13 maart 2010

Een van de vroegste eenden die terugkeert in het voorjaar is de zomertaling. Op waarneming.nl werden de eersten eind februari al gezien. Normaal gesproken keren ze pas in maart terug. Nu dus. De komende dagen komt de rest van de broedvogels ook naar Nederland. Maar het zijn er wel steeds minder.

De zomertaling is een van de fraaiste eenden die in ons land voorkomt. De mannetjes hebben een geheel bruine tint, een grijze flank, en een opvallend witte oogstreep. Het geluid van roepende zomertalingen klinkt als een soort ratelen, vergelijkbaar met een nagel die over een kam schraapt. Zeer kenmerkend. En als u het eenmaal gehoord heeft, vergeet u het nooit meer.

Zomertalingen houden van moerasachtige gebieden met veel water en riet. Ook zijn ze regelmatig te zien in drassige weilanden met natte poeltjes. Over het algemeen zijn ze schuw en alert en vliegen bij het minste onraad weg.

Het gaat niet goed met de Nederlandse zomertalingen. Het aantal is de laatste jaren zo gedaald dat de soort nu zelfs op de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten is beland. Een aantal van minder dan 2000 broedparen is niet echt veel. Ten opzichte van begin jaren zestig is de stand met zo'n 85% afgenomen. Alertheid is geboden, want de zomertaling hoort echt bij ons kikkerlandje en zijn gerasp moet nog generatieslang te horen blijven.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: IVN Vecht & Plassengebied