Witwangstern (Chlidonias hybrida). Foto: Marek Szczepanek (GFDL-licentie)

Witwangsterns overspoelen ons land

Sovon Vogelonderzoek Nederland
4-MEI-2010 - De laatste dagen is het weer goed raak. Op diverse plekken duiken meerdere witwangsterns op. Best bijzonder want deze Zuid-Europese soort is zeldzaam in ons land, zeker in zulke aantallen.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op dinsdag 4 mei 2010

De laatste dagen is het weer goed raak. Op diverse plekken duiken meerdere witwangsterns op. Best bijzonder want deze Zuid-Europese soort is zeldzaam in ons land, zeker in zulke aantallen.

Eind vorige week kwamen er bij de verschillende lokale vogelsites meldingen binnen van meerdere witwangsterns. Alleen al op de Kraaijenbergse Plassen in de buurt van Cuijk ging het om tenminste 18 exemplaren. Dit is voor ons land een ongekend hoog aantal van deze soort. Doorgaans worden er in het voorjaar een handjevol verspreid over het land gemeld, maar nu dus op een plek een grotere groep bij elkaar.

Witwangsterns (Foto: Marek Szczepanek, GFDL)
De witwangstern is een zogenaamde moerasstern, net als de in ons land broedende zwarte stern en de eveneens zeldzame witvleugelstern. Deze soorten zijn gebonden aan moerasgebieden met veel waterplanten om te broeden. Moerassterns pikken het voedsel van het wateroppervlak in plaats van dat ze er naar duiken zoals bijvoorbeeld een visdief doet.

In het voorjaar komen de moerassterns vanuit hun overwinteringsgebieden in Afrika naar Europa om te broeden. De zwarte stern is een jaarlijkse broedvogel in ons land, bij bepaalde weersomstandigheden schieten de witwangen en witvleugels soms door en kunnen dan ook in flinke aantallen in ons land gezien worden. De laatste jaren zijn er verschillende influxen geweest van met name de witvleugelstern, dit jaar is het blijkbaar het jaar van de witwangstern. Hou de komende dagen de open plassen (met stilstaand water) bij u in de buurt in de gaten, want het kan zomaar zijn dat er tussen de verschillende sterns ineens een witwang- of witvleugelstern vliegt.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland