wandelaars op BertBos laarzenpad in Oostelijke Vechtplassen hoge resolutie

Spot de zwarte stern in de Utrechtse Oostelijke Vechtplassen

Provincie Utrecht
23-JUN-2023 - In het prachtige laagveengebied, de Oostelijke Vechtplassen, barst het weer van de biodiversiteit. Door natuurherstel in het Natura 2000-gebied komen planten- en diersoorten die horen in dit gebied weer terug, zoals de roerdomp en de groenknolorchis. Om ervoor te zorgen dat de natuur verder kan ontwikkelen, en mensen die natuur op sommige plekken kunnen beleven is het BertBos Laarzenpad aangelegd.

Wat maakt dit gebied zo uniek?

Het kenmerkende van dit oer-Hollandse landschap is haar laagveen met afwisseling van water, open landschap, moerasbos en natuurlijk het zeldzame trilveen. Onbewust heeft de mens door turfwinning een belangrijke hand gehad in het ontstaan van dit bijzondere, afwisselende landschap. Als er niks in het gebied wordt gedaan, wordt al het water vanzelf langzamerhand land en vervolgens bos. Voor het behoud van de diversiteit in de Oostelijke Vechtplassen is het belangrijk dat deze afwisseling zichtbaar blijft. Veel zeldzame dieren en planten zijn namelijk afhankelijk van dit waterrijke landschap. Zo is het een belangrijk gebied voor broedvogels van (riet)moerassen, bijvoorbeeld voor de zeldzame roerdomp, purperreiger en zwarte stern.

Mirjam Sterk, gedeputeerde Natuur en Landbouw van provincie Utrecht is blij met de resultaten van de natuurherstelwerkzaamheden: “Het is mooi om te zien hoe de natuur zich, dankzij menselijke inspanning, weer kan herstellen. Na jaren van herstelwerkzaamheden zijn de Oostelijke Vechtplassen klaar voor de toekomst; de natuur is versterkt, de waterkwaliteit is verbeterd en er kan weer gerecreëerd worden.”

Oostelijke vechtplassen

Stel je zintuigen op de proef!

In de Oostelijke Vechtplassen is een bestaand wandelpad veranderd in een beleefpad, ‘Het BertBos Laarzenpad’. Boswachter Bert Bos was een ambassadeur van dit gebied en wilde bezoekers zoveel mogelijk de natuur laten beleven. Dat is precies wat een wandelaar tijdens deze wandeling gaat doen; het bijzondere laagveenlandschap beleven. Gedurende een wandeling van vier kilometer komen wandelaars beleefpunten tegen. Hier komen zij van alles te weten over de planten en dieren, en de mensen die dit landschap gemaakt hebben.

Samenwerken aan natuurherstel

De werkzaamheden in de Oostelijke Vechtplassen zijn uitgevoerd door de provincie Utrecht, waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Er is onder andere meer open water gemaakt, de voedselrijke bovengrond is afgeplagd, het waterpeil is verhoogd, er zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd en er zijn maatregelen getroffen om het water langer vast te houden. Daarnaast hebben meerdere particulieren in het gebied hun land omgevormd tot natuur. Het resultaat is een natuurgebied dat zich met goed beheer door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht kan herstellen en ontwikkelen tot een afwisselend en biodivers veenlandschap.

Meer zien? Bekijk het filmpje op YouTube hieronder.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Beleef de Oostelijke Vechtplassen op het vernieuwde BertBos Laarzenpad! (Bron: provincie Utrecht)

Tekst en beeld: provincie Utrecht