Cetti's zanger, wikipedia,  GNU Free Documentation License

Cetti's zanger in Biesbosch wint van koude winter

7-MEI-2010 - De zeldzame Cetti’s zanger zet zijn opmars in de Biesbosch voort. In dit Natura 2000-gebied en nationaal park zijn dit jaar al bijna 250 territoria vastgesteld, nadat in 2006 voor het eerst sinds lange tijd een broedgeval werd waargenomen. Daarvoor was de Cetti’s zanger een zeldzame verschijning. Alleen in 1978 werden ongeveer 25 broedparen geteld, die na de strenge winter van 1978/1979 bijna allemaal weer verdwenen.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

De zeldzame Cetti’s zanger zet zijn opmars in de Biesbosch voort. In dit Natura 2000-gebied en nationaal park zijn dit jaar al bijna 250 territoria vastgesteld, nadat in 2006 voor het eerst sinds lange tijd een broedgeval werd waargenomen. Daarvoor was de Cetti’s zanger een zeldzame verschijning. Alleen in 1978 werden ongeveer 25 broedparen geteld, die na de strenge winter van 1978/1979 bijna allemaal weer verdwenen.

Raadsel
CettiDe zuidelijke insecteneter Cetti's zanger is een standvogel die het hele jaar in hetzelfde gebied verblijft. Hierdoor legden in het verleden Cetti’s zangers na relatief strenge winters massaal het loodje. De afgelopen winters hebben de vogels echter niet gedeerd. Dat de populatie Cetti’s zanger is toegenomen na de laatste twee koude winters is een raadsel. De enorme opmars in het zoetwatergetijdengebied de Biesbosch staat in contrast met de rest van het land, waar de vogel op sommige plekken is verdwenen.

Opdracht
Staatsbosbeheer is blij met de grote aanwezigheid van het vogeltje. Naar verwachting broedt nu ruim zestig procent van de landelijke populatie Cetti’s zangers in de Biesbosch. Dit toont het belang van dit Natura 2000-gebied voor de vogel. Ook voor soorten als blauwborst, bruine kiekendief en ijsvogel is de Biesbosch een belangrijk gebied. Hiervoor heeft de Biesbosch een speciale opdracht in het kader van het Europese Natura 2000-netwerk van natuurgebieden.

Cetti´s zanger
Het kleine bruine vogeltje leeft verstopt in vegetatie. Horen doe je hem des te meer. De vogel is namelijk, net als zijn dubbelganger de winterkoning, erg luidruchtig. De vogel probeert geluiden als ronkende motorbootjes met zijn zang te overstemmen. Dit voorjaar is de Cetti’s zanger met zijn harde zang goed te horen. 

Bron: Staatsbosbeheer