Kokkel 6 a 7 jaar

Kokkels Waddenzee breken records

16-SEP-2012 - Uit een telling blijkt dat in de Waddenzee dit jaar een megahoeveelheid kokkels ligt. ‘Dat is goed nieuws voor trekvogels die hier tijdens hun duizenden kilometers lange trektocht komen bijtanken’, meldt Waddenbeheerder Erik Jansen van Natuurmonumenten. Er ligt een record oppervlak aan kokkelbanken, ter grootte van ruim 17.000 voetbalvelden.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Uit een telling blijkt dat in de Waddenzee dit jaar een megahoeveelheid kokkels ligt. ‘Dat is goed nieuws voor trekvogels die hier tijdens hun duizenden kilometers lange trektocht komen bijtanken’, meldt Waddenbeheerder Erik Jansen van Natuurmonumenten. Er ligt een record oppervlak aan kokkelbanken, ter grootte van ruim 17.000 voetbalvelden.

Kokkel van 6 tot 7 jaar oud (foto: Ellen Weerman)Kokkelbroed
De kokkels zijn een belangrijke voedselbron voor wadvogels. Sinds het stoppen van de mechanische kokkelvisserij in 2005 herstelt het aantal kokkels zich. ‘Het is het tweede jaar met veel kokkelbroed en het mooie is dat ze niet direct weer worden weggevist. Kokkels worden tussen de vijf en tien jaar oud.’

Bijtanken
Veel wadvogels leven van schelpen. ‘Een mooi voorbeeld is de kanoetstrandloper’, vertelt Jansen. ‘De kanoet broedt in het hoge noorden en vliegt in het najaar naar Afrika om te overwinteren. Na 4.000 kilometer heeft de vogel de helft van zijn lichaamsgewicht verbrand, maar is dan pas op de helft. De kanoet moet in de Waddenzee bijtanken en voldoende schelpdieren zijn daarvoor cruciaal.’

Kanoetstrandloper (foto: IVN Vecht & Plassengebied)

Kokkelbestand
Jaarlijks telt onderzoeksinstituut Imares de hoeveelheid kokkels in de Waddenzee. Een klein deel van de kokkels mag handmatig worden weggevist voor consumptie. Doordat niet alle kokkels direct worden weggevist, valt er straks ook te vissen in jaren dat er weinig broedval is. De meeste kokkels gaan naar de Spaanse markt en verdwijnen in de Paella. Op initiatief van Natuurmonumenten zijn afspraken gemaakt met de handkokkelvissers. De kokkelvissers laten de kokkelbanken in de buurt van vogelrijke gebieden ongemoeid.

"De grote hoeveelheid kokkels vormt de komende jaren een rijke bron voor vogels en handkokkelaars. Dat is een mooi voorbeeld van de rijke Waddenzee waar we aan werken."

Bron: Natuurmonumenten
Foto's: Ellen Weerman; IVN Vecht & Plassengebied