Roerdomp

Roerdomp Elly neemt de benen

Vogelbescherming Nederland
10-JUL-2010 - Het zenderonderzoek bij de roerdompen heeft verrassend nieuws opgeleverd. Roerdomp Elly heeft namelijk de benen genomen en is vertrokken naar Frankrijk! Tot nu toe was het onbekend wat de Nederlandse roerdompen na het broedseizoen doen.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

Het zenderonderzoek bij de roerdompen heeft verrassend nieuws opgeleverd. Roerdomp Elly heeft namelijk de benen genomen en is vertrokken naar Frankrijk! Tot nu toe was onbekend wat de Nederlandse roerdompen na het broedseizoen doen.

Roerdomp (foto: IVN Vecht en Plassengebied)Over de roerdompen is weinig bekend omdat ze een erg verborgen leven leiden. Landschap Noord-Holland voert daarom in het Ilperveld samen met Vogelbescherming Nederland en Bureau Waardenberg onderzoek uit naar roerdompen. Met het onderzoek hopen we antwoord te krijgen op de vragen hoe de roerdompen leven, wat het broedresultaat is en wat de roerdompen door het jaar heen doen. Die informatie is nodig om de roerdomp beter te kunnen beschermen.

Vier roerdompen, Nico, Elly, Niels en René, ontvingen een kleine zender, verpakt in een rugzakje op hun rug. Met deze GPS-zender kan hun locatie tot op tien meter nauwkeurig bepaald worden. Dat levert interessante inkijkjes op in het leven van de roerdompen, maar ook zeer waardevolle informatie. Want naar nu blijkt heeft roerdomp Elly haar vleugels uitgeslagen en is ze naar Frankrijk vetrokken!

Dat is opvallend nieuws, want niemand weet waar de Nederlandse roerdompen in de winter precies verblijven. Blijven ze na het broedseizoen in Nederland overwinteren of vertrekken ze naar het zuiden?

Roerdomp Elly heeft iets van dat mysterie ontrafeld, want ze zat op 1 juli al in Noord Frankrijk, vlak bij de grens met België! Wanneer ze precies vertrokken is, weten we niet. Maar een aantal dagen nadat het nest gepredeerd was, heeft ze het Ilperveld verlaten. Wellicht is dit al de start van de trek zuidwaarts want op 3 juli zat ze nog 200 kilometer zuidelijker in een moeras nabij de monding van de Seine. Dit is spectaculair nieuws dat voor het eerst in de geschiedenis inzicht kan geven in de trekweg van een Nederlandse roerdomp.

De roerdomp is een prachtige en fascinerende vogel. Hij laat zich zo weinig zien dat er weinig over deze soort bekend is. Alleen met vorst zoekt de roerdomp buiten het riet voedsel. De roerdomp is bekend van de ‘paalhouding’ waarbij ze staand tussen het riet hun lijf strekken en de snavel omhoog steken. Ze vallen dan niet op. Ook het geluid van roerdompen is bekend. Ze maken een scheepshoornachtig hoempend geluid.

Ze leven in moerassen die rijk zijn aan stevig oud riet. Er wordt gezegd dat dit grote rietvelden moeten zijn, maar de ervaringen in het Ilperveld, wijzen erop dat ze ook met kleine rietpercelen genoegen nemen. Ze broeden tussen het riet op de grond. Voedsel zoeken ze aan de rand van een rietveld of tussen het waterriet. Er leven zo’n 200 tot 250 broedparen in Nederland.

Tekst: Marieke Dijksman
Foto: IVN Vecht en Plassengebied