Roerdomp, Vogelbescherming Nederland

Roerdomp Elly in Marokkaans suikerriet

2-DEC-2011 - Een roerdomp met de naam Elly, die in 2010 in het Noord-Hollandse Ilperveld een satellietzender kreeg omgebonden om de verplaatsingen van roerdompen in kaart te brengen, bevindt zich nu in Marokko. Zij heeft het Hollandse riet verruild voor suikerriet: ze verblijft nu in een suikerrietplantage vlakbij het plaatsje Souk Elarbaa Du Gharb, in het noorden van Marokko. Dit is niet zo heel ver van het bekende wetland Merja Zerga. De grote vraag is nu of Elly net als vorig jaar dieper Afrika in zal trekken en de Sahara over zal steken.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland [land] op [publicatiedatum]

Een roerdomp met de naam Elly, die in 2010 in het Noord-Hollandse Ilperveld een satellietzender kreeg omgebonden om de verplaatsingen van roerdompen in kaart te brengen, bevindt zich nu in Marokko. Zij heeft het Hollandse riet verruild voor suikerriet: ze verblijft nu in een suikerrietplantage vlakbij het plaatsje Souk Elarbaa Du Gharb, in het noorden van Marokko. Dit is niet zo heel ver van het bekende wetland Merja Zerga. De grote vraag is nu of Elly net als vorig jaar dieper Afrika in zal trekken en de Sahara over zal steken.

De roerdomp is een verborgen levende reigersoort die in nat rietland leeft. De soort staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels omdat de aantallen broedparen ten opzichte van vijftig jaar geleden met meer dan vijftig procent achteruit zijn gegaan. Er broeden nu zo’n 200 tot 250 paren in ons land. Diverse moerasgebieden in Nederland hebben mede voor de roerdomp een beschermde status gekregen als Natura 2000-gebied. Eén van deze gebieden is het Ilperveld, in beheer bij Landschap Noord-Holland.

Roerdomp (foto: Ruud van Beusekom)

Om het leefgebied van de roerdomp te verbeteren en te zorgen dat de vogel in voldoende aantal blijft broeden in het Ilperveld, is meer kennis nodig over het terreingebruik en de trekbewegingen van de roerdompen. Dit maakt het nemen van goed onderbouwde beheer- en inrichtingsmaatregelen mogelijk. Daarom is Landschap Noord-Holland in 2010 met behulp van satellietzenders een onderzoek gestart, dat wordt uitgevoerd door Bureau Waardenburg. De zenders maken het mogelijk de roerdompen het hele jaar, zowel in als buiten de broedtijd, te kunnen volgen. Het onderzoek heeft al een schat van gegevens opgeleverd. Zo verplaatsen roerdompen zich in de broedtijd over veel grotere afstanden dan tot nu toe werd gedacht. Maar ook buiten de broedtijd leveren de gezenderde roerdompen verrassende resultaten op. Terwijl een van de gevolgde roerdompen in Friesland overwinterde, ging een ander echt op trek: naar Afrika.

Roerdomp verscholen in het riet (foto: Ruud van Beusekom)

Zo verblijft een van de roerdompen, Elly, nu in Marokko, in een gebied met suikerrietplantages. In 2010 vertrok zij al in juli uit het Ilperveld naar Normandië. Van daar vloog zij naar Afrika, waar zij op 5 november gepeild werd in Gambia, West-Afrika. In het voorjaar is zij weer naar Normandië gevlogen, waar Elly tot de herfst is blijven hangen. Sinds eind oktober zit zij in Marokko, waar zij op maandag 28 november nog gepeild is.

Wilt u weten hoe het Elly en de andere gezenderde roerdompen vergaat? Kijk dan op de pagina hierover op Vogelbescherming.nl. U kunt de kaartjes aanklikken en het weblog volgen. Ook kunt u hier informatie vinden over roerdompen en de doelstellingen, opzet en resultaten van het onderzoek van Landschap Noord-Holland, dat nog steeds wordt voortgezet.

Tekst en foto's: Ruud van Beusekom, Vogelbescherming Nederland