Bijeneter, www.ivnvechtplassen.org

Nederland wordt steeds kleurrijker

Sovon Vogelonderzoek Nederland
17-AUG-2010 - Momenteel worden op diverse plaatsen in Nederland bijeneters waargenomen. Dit jaar hebben zelfs een aantal paartjes van deze kleurrijke vogels succesvol gebroed in ons land. In Limburg brachten tenminste twee en wellicht drie paren jongen groot. Ook op andere plekken worden bijeneters gezien, met als klap op de vuurpijl een groene bijeneter die gister in de Castricumse duinen rondvloog.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op dinsdag 17 augustus 2010

Momenteel worden op diverse plaatsen in Nederland bijeneters waargenomen. Dit jaar hebben zelfs een aantal paartjes van deze kleurrijke vogels succesvol gebroed in ons land. In Limburg brachten tenminste twee en wellicht drie paren jongen groot. Ook op  andere plekken worden bijeneters gezien, met als klap op de vuurpijl een groene bijeneter die gister in de Castricumse duinen rondvloog.

Bijeneter (foto: IVN Vecht & Plassengebied)De bijeneter is een van nature Zuid-Europese broedvogel die houdt van warmte; stekelige, grote, vliegende insecten en steile wanden om in te broeden. De vogels verblijven het liefst in de buurt van water. In Nederland is de bijeneter een zeer zeldzame broedvogel. We verwachten dat de soort als gevolg van klimaatverandering de komende jaren in aantal zal toenemen. Dit is natuurlijk geweldig nieuws voor wie van een beetje kleur houdt.

De bijeneter is inclusief staart ongeveer 30 centimeter lang en heeft zo’n beetje alle kleuren van de regenboog. Als u eenmaal in uw leven een bijeneter gezien hebt, bent u gelijk verkocht. De meeste mensen kennen bijeneters van zomervakanties in Zuid-Frankrijk of Spanje. Het opvallende ‘pruu-pruu-pruu’ geluid is daar zeer kenmerkend.

De laatste jaren rukken de bijeneters langzaam op in noordelijke richting. Door het veranderende klimaat neemt hun favoriete voedsel, grote insecten zoals kevers, hommels en libellen, hier in aantal toe. De naam bijeneter zegt het natuurlijk ook al: de vogels zijn dol op de stekelige jongens. Bijeneters grijpen de insecten in volle vlucht uit de lucht; vervolgens ontwijken ze de angel vakkundig door de prooi tegen een tak dood te slaan.

Heeft u zelf nog nooit een bijeneter gezien, wacht dan geduldig af want de komende jaren komt hij vanzelf naar u toe...

Het hoogtepunt qua bijeneters deze zomer tot nu toe was de groene bijeneter die op maandag 16 augustus jongstleden een paar uur rondvloog in de duinen van Castricum. Dit was pas het derde geval voor Nederland en bracht een paar honderd vogelaars op de been. Dit groene broertje van de ‘gewone’ bijeneter komt voor in Afrika en vanaf oostelijk Turkije verder zuidoostwaarts.

Tekst: Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto: IVN Vecht & Plassengebied