bijeneter

Bijeneter een nieuwe broedvogel in Zeeland

Sovon Vogelonderzoek Nederland
30-SEP-2016 - De Zeeuwen kunnen sinds dit voorjaar een nieuwe broedvogel bijschrijven: de bijeneter. Voor het eerst broedde deze kleurrijke soort in de provincie. Lokale vogelaars en mensen van de Werkgroep Bijeneters Nederland wisten de vogels op te sporen en zagen dat die succes hadden. Ook op andere plekken in het land kwamen weer Bijeneters tot broeden.

Halverwege juni kwam er een melding van twee bijeneters uit het noordelijk duingebied van Walcheren. Het duurde een week eer de vogels weer werden gezien, ditmaal door meerdere vogelaars. Omdat het ging om vogels die mogelijk zouden gaan broeden, werd besloten om ze met rust te laten en niet meer publiekelijk te melden. In de derde week van juni zagen vogelaars regelmatig paringen en prooioverdrachten. Ook werd er voor het eerst een derde bijeneter gezien. De nestgang werd daarna al snel gevonden en de terreinbeherende organisatie en Werkgroep Bijeneters werden op de hoogte gebracht.

Bijeneters broeden op noordelijk Walcheren

Nauwlettend gevolgd

Een kleine groepje vogelaars hield de bijeneters op afstand in de smiezen. Ondanks langdurig observeren was het lang onduidelijk of er echt jongen waren. Wel werden er voedselvluchten gezien, waarbij de bijeneters met insecten in de snavel rondvlogen. Halverwege augustus werden er ineens vijf bijeneters gezien. Toch jongen? Uiteindelijk bleken er zes jonge en drie volwassen vogels aanwezig te zijn. Er was dus toch gebroed. De vogels bleven nog tot eind augustus rondhangen alvorens te vertrekken.

Broedvogel in opkomst

Sinds een jaar of tien worden we vrijwel jaarlijks verwend met broedende bijeneters. In 2015 noteerde de Werkgroep Bijeneters Nederland een record van 15 paren. Ondanks het natte voorjaar (slechte trek- en broedomstandigheden voor bijeneters dus!) werd er ook in 2016 weer gebroed. Niet alleen in Zeeland, maar ook op twee locaties in Limburg. Meer informatie over broedende bijeneters is te vinden op de website van de werkgroep bijeneters en de speciale pagina op de website van Sovon.

Tekst: Marcel Klootwijk en Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto's: Marcel Klootwijk