Ambrosia Bloei

Ambrosia staat in bloei

7-SEP-2010 - De hooikoortsplant Ambrosia staat momenteel in bloei in Nederland. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de plant Alsemambrosia op veel plaatsen in Nederland gevonden wordt. De plant wordt vooral aangetroffen in tuinen waar vogels gevoerd zijn met zaadmengsels. Het is waarschijnlijk dat Ambrosia door klimaatverandering zich steeds verder gaat uitbreiden in ons land. De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) vraagt iedereen alert te zijn en eventueel aanwezige Ambrosia planten op de juiste wijze te bestrijden en waarnemingen door te geven op www.natuurkalender.nl.

Bericht uitgegeven door De Natuurkalender en de nVWA op [publicatiedatum]

De hooikoortsplant Ambrosia staat momenteel in bloei in Nederland. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de plant Alsemambrosia op veel plaatsen in Nederland gevonden wordt. De plant wordt vooral aangetroffen in tuinen waar vogels gevoerd zijn met zaadmengsels. Het is waarschijnlijk dat Ambrosia door klimaatverandering zich steeds verder gaat uitbreiden in ons land. De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) vraagt iedereen alert te zijn en eventueel aanwezige Ambrosiaplanten op de juiste wijze te bestrijden en waarnemingen door te geven op www.natuurkalender.nl

In Nederland komt Ambrosia nu vooral voor in tuinen, door het strooien van vogelvoer dat soms Ambrosiazaden bevat. Een deel van de vetbollen en het strooivoer, maar ook kippen- of duivenvoer bevat deze zaden, waardoor de plant zich snel kan verspreiden. Ook kan Ambrosia voorkomen op ‘verstoorde gronden’, zoals bouwterreinen, fabrieksterreinen, bermen, havens en akkerranden. Tot voor kort was het klimaat in Nederland ongeschikt voor Ambrosia om zaden te kunnen vormen. Inmiddels is zaadvorming wél mogelijk. Daardoor kan Ambrosia zich in de toekomst massaal in Nederland vestigen als we er niets aan doen.

Ambrosiaplant (foto: Arnold van Vliet)

Bestrijden is belangrijk
Door eventueel aanwezige Ambrosiaplanten op de juiste wijze te bestrijden kan een massale vestiging van Ambrosia in Nederland worden voorkomen. De komende tijd is een goed moment om Ambrosia te bestrijden, omdat de plant nu goed te herkennen is en veelal nog niet (volledig) in bloei staat waardoor er geen pollen loskomen en zaadvorming niet mogelijk is.

Op www.ambrosiavrij.nu wordt uitgelegd hoe Ambrosia het beste te bestrijden is en welke voorzorgsmaatregelen daarbij horen. Ook staat hier hoe de plant te herkennen is en waar waarnemingen gemeld kunnen worden op www.natuurkalender.nl. Door het melden van waarnemingen van Ambrosia kan de nVWA de ontwikkeling van de plant in Nederland verder volgen.

De ‘hooikoortsplant’
Ambrosia is wereldwijd een van de belangrijkste veroorzakers van hooikoorts. Tijdens de bloei van Ambrosia komen grote hoeveelheden pollen vrij. Deze pollen zijn zeer sterk allergeen wat betekent dat ze snel hooikoortsklachten veroorzaken. De plant bloeit daarbij laat, vanaf eind augustus tot en met oktober, waardoor het huidige hooikoortsseizoen tot ongeveer 2 maanden verlengd kan worden. In de voorlichtingscampagne wordt daarom ook de slogan ‘Voorkom hooikoorts jaarrond, trek Ambrosia uit de grond’ gebruikt.

Tekst: nVWA en De Natuurkalender
Foto: Arnold van Vliet, De Natuurkalender