bever VILMAR DIJKSTRA

Bever in Gouda

Zoogdiervereniging
6-NOV-2010 - In het hartje van Gouda is enkele maanden geleden een bever opgedoken. Het dier leeft van de vegetatie die zich op deze locatie heeft ontwikkeld nadat enkele volkstuinen zijn opgeheven. Het is de bedoeling dat op deze locatie bouwactiviteiten gaan plaatsvinden (spoorverbreding en bedrijventerrein). Bij de ontwikkeling zal rekening gehouden moeten worden met de aanwezigheid van de bever.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging op [publicatiedatum]

In het hartje van Gouda is enkele maanden geleden een bever opgedoken. Het dier leeft van de vegetatie die zich op deze locatie heeft ontwikkeld nadat enkele volkstuinen zijn opgeheven. Het is de bedoeling dat op deze locatie bouwactiviteiten gaan plaatsvinden (spoorverbreding en bedrijventerrein). Bij de ontwikkeling zal rekening gehouden moeten worden met de aanwezigheid van de bever.

Er zijn in Nederland meer steden waar bevers voorkomen. Momenteel leven onder andere bevers in Roermond, Almere en Dordrecht. Hier brengen ze ook hun jongen groot. Ook in het buitenland wordt het fenomeen van bevers in de stad steeds gewoner. Zo kun je in Wenen bevers tegenkomen.

Beversporen in Gouda (foto: Hans Bekker)

Bevers waren in Nederland in 1826 uitgestorven door bejaging en biotoopvernietiging. Vanaf 1988 zijn er enkele herintroducties uitgevoerd en inmiddels komen in de meeste provincies weer bevers voor. De populatie is nog wel klein en wordt geschat op 500 tot 550 dieren.

Tekst: Vilmar Dijkstra, Zoogdiervereniging
Foto: Hans Bekker