Veldleeuwerik, Alauda arvensis

Veldleeuwerik heeft twee keuzes om de winter door te brengen

Vogelbescherming Nederland
20-NOV-2010 - De veldleeuwerik is een vogel die van open akkergebieden, graslanden en heideterreinen houdt. Maar de soort heeft de afgelopen decennia sterk te lijden van het ongeschikt worden van broedgebieden door veranderde agrarische activiteiten. Onlangs ontdekte Arne Hegemann van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dat de vogels ook in de winter last hebben van de veranderende landbouwmethoden doordat het voedselaanbod nu veel kleiner is dan vroeger.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op [publicatiedatum]

De veldleeuwerik is een vogel die van open akkergebieden, graslanden en heideterreinen houdt. Maar de soort heeft de afgelopen decennia sterk te lijden van het ongeschikt worden van broedgebieden door veranderde agrarische activiteiten. Onlangs ontdekte Arne Hegemann van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dat de vogels ook in de winter last hebben van de veranderende landbouwmethoden doordat het voedselaanbod nu veel kleiner is dan vroeger.

Veldleeuwerik (foto: Mark Zekhuis, Saxifraga)De kans om op een zomerse dag de uitbundig klinkende zang van een veldleeuwerik te horen is zo goed als nul geworden. Van alle boerenlandvogels heeft de veldleeuwerik de hardste klappen gekregen. Begin jaren zeventig was de soort nog één van de algemeenste broedvogels van ons land. Sindsdien is de soort met bijna 95 procent afgenomen: van 700.000 broedparen naar 38.000.

De achteruitgang van boerenlandvogels werd tot nu toe vooral geweten aan veranderde omstandigheden tijdens het broedseizoen: vernietiging van nesten door agrarische activiteiten en minder voedsel voor de jongen. Of en hoe de wintersituatie bijdraagt aan de afname was niet duidelijk. Het was nauwelijks bekend waar onze veldleeuweriken in de winter verblijven. Zulke kennis is essentieel om vogels jaarrond te kunnen beschermen.

Arne Hegemann van de RUG ontdekte dat onze veldleeuweriken er twee overwinteringstrategieën op na houden. Een deel trekt weg naar Zuidwest-Europa, een ander deel blijft in de buurt van het broedgebied hangen. Het voedselaanbod voor akkervogels in de winter is de afgelopen jaren door veranderde landbouwmethoden sterk verminderd. De uitkomsten van het onderzoek benadrukken dat beschermingsmaatregelen ook gericht moeten zijn op de wintersituatie, zowel bij ons als in Zuidwest-Europa.

Tekst: Nadja Jansma, Vogelbescherming Nederland
Foto: Mark Zekhuis, Saxifraga