Tong- en Moerasvaren op kademuur

Noord-Hollandse muurflora onderzocht

FLORON
13-JAN-2011 - Plantensoorten van muren hebben een streepje voor. Konden we vorig voorjaar berichten over de Delftse muurflora, ditmaal gaat de aandacht uit naar Noord-Holland. Een groep vrijwilligers liep daar afgelopen jaar diverse steden af op zoek naar planten van muren en kaden. Het gaat overwegend goed met de Noord-Hollandse muurflora. Toch blijft het een kwetsbare groep: bijzondere soorten groeien maar op een beperkt aantal plekken.

Bericht uitgegeven door FLORON op [publicatiedatum]

Plantensoorten van muren hebben een streepje voor. Konden we vorig voorjaar berichten over de Delftse muurflora, ditmaal gaat de aandacht uit naar Noord-Holland. Een groep vrijwilligers liep daar afgelopen jaar diverse steden af op zoek naar planten van muren en kaden. Het gaat overwegend goed met de Noord-Hollandse muurflora. Toch blijft het een kwetsbare groep: bijzondere soorten groeien maar op een beperkt aantal plekken. 

De Werk- en adviesgroep Muurplanten Noord-Holland nam het initiatief om de Noord-Hollandse muurflora te onderzoeken. In het onderzoek werden ook de bevindingen uit een inventarisatieronde in 1990 gebruikt evenals de waarnemingen die uit het verleden bij FLORON bekend waren. Zo kon de werk-en adviesgroep, na bewerking van de nieuwe gegevens, ook een vergelijking met het verleden maken.

Kademuur met Moerasvaren en Tongvaren (foto: Valentijn ten Hoopen)

Het algemene beeld dat daaruit ontstaat is dat het met de muurflora in Noord-Holland zo slecht nog niet gaat. Zowel het aantal groeiplaatsen als het aantal getelde exemplaren per soort zijn voor vrijwel alle soorten toegenomen. Mogelijk heeft dat voor een deel te maken met de intensiteit van het onderzoek. Toch lijkt er ook sprake van een werkelijke toename. Vooral Amsterdam en Haarlem scoren goed met het aantal beschermde muurplanten en veelal ook wat betreft de aantallen waarin ze voorkomen. Zo werden er in Amsterdam maar liefst 5500 exemplaren van Steenbreekvaren geteld. De hoofdstad komt daarmee ook in dit opzicht landelijk op de eerste plaats.

Ondanks de geconstateerde vooruitgang blijft de muurflora kwetsbaar. De bijzondere soorten worden namelijk maar op een beperkt aantal plekken aangetroffen. De enige vindplaats van Rechte Driehoeksvaren in de provincie is verdwenen en het aantal groeiplaatsen van Schubvaren liep terug van twee naar één. Dat het aantal getelde exemplaren desondanks flink toenam is gunstig, maar een populatie op één plek blijft, hoe groot ook, zeer kwetsbaar. Door renovatiewerkzaamheden kunnen dergelijke plekken in korte tijd geheel verdwijnen. Die kans is groot als het bestaan van zo’n populatie niet (voldoende) bekend is. Juist daarom is het nuttig nu weer een goed overzicht van de groeiplaatsen te hebben.

Zie voor meer informatie het verslag Muurplanten in Noord-Holland van de Werk- en adviesgroep Muurplanten Noord-Holland op de website van FLORON-district Groot Amsterdam.

Tekst: Wout van der Slikke, FLORON
Foto: Valentijn ten Hoopen, Werk- en Adviesgroep Muurplanten Noord-Holland