Gelderse zeldzame muurflora boven water

FLORON
10-JUN-2010 - Met een uitgebreid onderzoek naar muurplanten in Gelderland zijn de afgelopen jaren veel nieuwe vindplaatsen van zeldzame planten boven water gekomen. Letterlijk, want voor het eerst is ook consequent gekeken naar een opmerkelijke standplaats voor deze soorten: waterputten.

Bericht uitgegeven door FLORON op donderdag 10 juni 2010

Met een uitgebreid onderzoek naar muurplanten in Gelderland zijn de afgelopen jaren veel nieuwe vindplaatsen van zeldzame planten boven water gekomen. Letterlijk, want voor het eerst is ook consequent gekeken naar een opmerkelijke standplaats voor deze soorten: waterputten.

Konden we kort geleden nog berichten over de ontwikkelingen van de muurflora in een stad (Delft), dit keer kunnen we melding maken van een hele provincie (Gelderland) die op muurplanten is onderzocht. Floristen Benno te Linde en Louis-Jan van den Berg doorkruisten daarbij de afgelopen 5 jaar deze provincie en legden de vindplaatsen van planten op stenig substraat vast. In hun rapportage ‘Muurplanten in Gelderland’ geven ze blijk van intensief onderzoek naar het voorkomen van planten en mossen op tal van stenen standplaatsen.

Waterput bij Winterswijk met Muurvaren en Muurleeuwenbek (foto: Stichting Berglinde)

Daarbij gingen ze ‘uitputtend’ te werk, want naast muren, kaden, kribben, bruggen en begraafplaatsen kwamen ook straat- en waterputten in beeld. Die waterputten bleken een nieuwe bron van ontdekkingen. Er werden er honderden van getraceerd waaronder vele tientallen met de beschermde Tongvaren, maar ook enkele met de nog zeldzamere Zwartsteel en Schubvaren. Het onderzoek beperkte zich niet tot de muurflora in strikte zin. Ook tientallen andere plantensoorten - die niet aan muren gebonden zijn, maar daar incidenteel wel voorkomen - werden genoteerd.

De vraag hoe de muurflora in Gelderland zich ontwikkelt, kunnen beide onderzoekers nog niet beantwoorden. Weliswaar hebben ze ook oudere gegevens en literatuur in hun onderzoek betrokken, maar voorheen werd de muurflora niet zo systematisch onderzocht. Voor veel soorten wordt wel een toename vastgesteld, maar met de kanttekening dat de verhoogde onderzoeksintensiteit bij de recente gegevens een deel van de verklarende factor is. Ze zien de huidige rapportage dan ook vooral als een verantwoord startpunt om de toekomstige ontwikkelingen goed te kunnen volgen. Laten we hopen dat de Gelderse flora in de put blijft zitten en daarbij het hoofd goed boven water houdt.

Tekst: Wout van der Slikke, FLORON

Bron: B. te Linde & L-J. van den Berg. Muurplanten in Gelderland. Stichting Berglinde, 2010.