Watersnip

Drummende snippen

Vogelbescherming Nederland
9-APR-2011 - Het is één van de vreemdste vogelgeluiden: drummende watersnippen. Heb je het geluid eenmaal in je leven herkend, dan vergeet je het nooit meer. Helaas is het bijzondere geluid steeds minder vaak in Nederland te horen.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op zaterdag 9 april 2011

Het is één van de vreemdste vogelgeluiden: drummende watersnippen. Heb je het geluid eenmaal in je leven herkend, dan vergeet je het nooit meer. Helaas is het bijzondere geluid steeds minder vaak in Nederland te horen.

Watersnip (foto: IVN Vecht & Plassengebied)Watersnippen moeten het hebben van vochtige open terreinen met een weke bodem, zoals veenmoerassen. Met hun lange en uiterst gevoelige snavel sporen ze op en in de bodem naar allerlei kleine diertjes. Dat werkt echter alleen als die bodem vochtig en zacht is; in een harde bodem kan hij zijn voedsel niet bereiken.

Op de grond zijn watersnippen moeilijk te herkennen: ze zijn uitstekend gecamoufleerd. Het is dan ook vooral in vlucht dat watersnippen opvallen. Baltsende watersnippen vliegen tot grote hoogte, om in een duikvlucht de buitenste staartveren door de luchtstroom tegen elkaar te laten klapperen. Het resultaat is een mekkerend geluid vanuit de lucht, dat lijkt op een geit. Een vreemde gewaarwording als je het voor het eerst hoort…

In Nederland is het geluid van de drummers zo goed als verstomd; de aantallen nemen sinds de jaren '50 in rap tempo af. Er zijn nog maar een aantal natte gebieden in Nederland waar ze nog altijd broeden, met name in Friesland.  Eén van de oorzaken is de lagere waterstand in de leefgebieden. Die is van belang voor de landbouw, maar veel natuurgebieden kampen daardoor ook met verdrogingseffecten. Dat is erg nadelig voor watersnippen en andere steltlopers. Momenteel leven er nog zo'n 1200 tot 1500 paartjes in ons land, maar ook dat aantal neemt snel af. De watersnip staat dan ook op de Rode Lijst.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto: IVN Vecht & Plassengebied