Jonge zeearend geringd in Oostvaardersplassen. Mei 2009. Foto: Staatsbosbeheer.

Mogelijk jonge zeearenden in het Lauwersmeer

13-MEI-2011 - Er is waarschijnlijk gezinsuitbreiding bij de broedende zeearenden in het Lauwersmeer. Maandagochtend zag een boswachter van Staatsbosbeheer verandering in het gedrag van de vogels. Hoewel de afstand tussen het observatiepunt en het nest erg groot is, is Staatsbosbeheer er vrij zeker van dat de zeearenden gezinsuitbreiding hebben gekregen.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Er is waarschijnlijk gezinsuitbreiding bij de broedende zeearenden in het Lauwersmeer. Maandagochtend zag een boswachter van Staatsbosbeheer verandering in het gedrag van de vogels. Hoewel de afstand tussen het observatiepunt en het nest erg groot is, is Staatsbosbeheer er vrij zeker van dat de zeearenden gezinsuitbreiding hebben gekregen.

Om verstoring van nog niet uitgekomen eieren te voorkomen wordt het nest met rust gelaten en wordt gewacht op een glimp van een jonge zeearend. Over ongeveer tien dagen hoopt men met zekerheid te kunnen zeggen of en hoeveel jongen er geboren zijn. Staatsbosbeheer heeft haar surveillance in de omgeving van het nest opgevoerd.

Jonge zeearend geringd in Oostvaardersplassen, mei 2009 (foto: Staatsbosbeheer)

Gedrag
Het veranderende gedrag van de zeearenden is goed waar te nemen. Ma zeearend zit niet meer aldoor in het nest, maar staat soms op de rand en kijkt dan veelvuldig in de nestkom. Verder is gezien dat zij met haar snavel kennelijk voer overbrengt in het nest. Pa zeearend is vaker dan voorheen in de lucht en staat ook regelmatig op wacht in een nabij gelegen boom. Vanaf de uitkijkheuvel bij het Zomerhuisbos is, met een goede kijker en wat geduld, dit gedrag waar te nemen.

Vogelparadijs
Het Nationaal Park Lauwersmeer is een waar vogelparadijs. Het broedende zeearendpaar onderstreept nog eens het belang van het Lauwersmeer als natuurgebied. Zeearenden zijn kieskeurige vogels, die een groot gebied nodig hebben. Staatsbosbeheer ziet de aanwezigheid van de zeearenden als een mooie beloning voor het werk dat zij doen als beheerders van dit Nationaal Park.

Bekijk de NOS-uitzending Zeearenden geboren in Lauwersmeergebied

Bron: Staatsbosbeheer
Foto: Staatsbosbeheer