Rivierprik maakt nestkuil

2011 zeer goed jaar voor de rivierprik in de Maas

Stichting RAVON
26-MEI-2011 - Het aantal rivierprikken dat dit voorjaar tijdens tijdens de paai in een zijbeek van de Maas door RAVON geteld werd, oversteeg alle verwachtingen. Er werden tot ruim zeventig prikken per bezoek geteld verspreid over elf paaikuilen.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op donderdag 26 mei 2011

Het aantal rivierprikken dat dit voorjaar tijdens tijdens de paai in een zijbeek van de Maas door RAVON geteld werd, oversteeg alle verwachtingen. Er werden tot ruim zeventig prikken per bezoek geteld verspreid over elf paaikuilen. 

Vrijwilligers van Stichting RAVON monitoren sinds 2007 het aantal paaiende rivierprikken in een zijbeek van de Maas. Dit jaar begon de paai zo’n twee weken eerder dan in de voorgaande jaren en bleek het aantal dieren dat geteld werd vele malen hoger dan in de vier jaar hiervoor. Terwijl in 2009 niet meer dan vier prikken per bezoek verspreid over twee paaikuilen werd waargenomen, bedroeg het maximale aantal prikken dit jaar maar liefst 73 dieren. Ook was het aantal paaikuilen (elf) hoger dan in de voorgaande jaren (twee tot zes).

Rivierprik maakt nestkuil (foto: Jelger Herder, Digital Nature)

De rivierpik is net als de zalm een anadrome soort die zijn volwassen stadium doorbrengt in zee en zich voortplant en opgroeit in kleine rivieren en beken. De levensloop van deze soort waarbij afstanden tot honderden kilometers landinwaarts overbrugd worden, leidt er toe dat het voortplantingssucces sterk kan wisselen tussen jaren afhankelijk van de aanwezigheid van migratiebarrieres en de omstandigheden op de paaiplaatsen. De hoge aantallen paaiende rivierprikken die dit voorjaar langs de Maas werden aangetroffen wijzen erop dat het weer de goede kant op gaat met de rivierprik in Nederland.

Tekst en grafiek: Jan Kranenbarg, RAVON
Foto: Jelger Herder, Digital Nature