Grauwe ganzen

Ganzen op de jachtlijst

Vogelbescherming Nederland
24-JUN-2011 - Vogelbescherming Nederland is verontwaardigd over het concept voor de nieuwe Natuurwet die eind dit of begin volgend jaar naar de Kamer gaat. Als de wet werkelijkheid wordt, wordt de plezierjacht op grauwe ganzen, kolganzen en smienten geopend.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op vrijdag 24 juni 2011

Vogelbescherming Nederland is verontwaardigd over het concept voor de nieuwe Natuurwet die eind dit of begin volgend jaar naar de Tweede Kamer gaat. Als de wet werkelijkheid wordt, wordt de plezierjacht op grauwe ganzen, kolganzen en smienten geopend.

In een deze week aan Staatssecretaris Bleker gestuurde brief laat Vogelbescherming weten geen enkele maatschappelijke reden te zien voor de plezierjacht op deze soorten. Het betreft soorten waar Nederland een belangrijke internationale verantwoordelijkheid voor draagt.

Grauwe ganzen (foto: Martin Hierck)

Van de kolgans en de smient overwintert respectievelijk 70% en 50% in Nederland. Bovendien blijkt uit populatieonderzoeken dat de kolgans het in heel Europa niet goed doet door beperkte reproductie. Het Faunafonds heeft de minister hier al op 21 januari 2010 op gewezen.

Iedere onderbouwing voor deze drastische stap ontbreekt in het voorstel. Als het voorstel wet wordt, zou dat bovendien betekenen dat het akkoord van de Ganzen7 is opgeblazen. Daarin is juist afgesproken dat het schieten op ganzen in de winter tot vrijwel nul wordt gereduceerd. De wet lijkt ingegeven om jagers te plezieren. Die kunnen straks het hele jaar door ganzen schieten.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto: Martin Hierck