Gestippelde Alver vierkant voor thumbnail

Record aantal soorten gevangen in de Grensmaas

Stichting RAVON
29-JUN-2011 - De Grensmaas wordt jaarlijks bemonsterd als onderdeel van de Actieve Vismonitoring Rijkswaterstaat Waterdienst. Het is traditioneel een soortenrijk water met enkele voor Nederland bijzondere stroomminnende soorten. Dat het goed gaat met de diversiteit van de visfauna in de Grensmaas blijkt uit de bemonstering van dit jaar, waarbij een recordaantal soorten is gevangen. De populatie van de elrits lijkt te zijn gegroeid. Ook werd Nederlands zeldzaamste beeksoort aangetroffen: een gestippelde alver.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op [publicatiedatum]

De Grensmaas wordt jaarlijks bemonsterd als onderdeel van de Actieve Vismonitoring Rijkswaterstaat Waterdienst. Het is traditioneel een soortenrijk water met enkele voor Nederland bijzondere stroomminnende soorten. Dat het goed gaat met de diversiteit van de visfauna in de Grensmaas blijkt uit de bemonstering van dit jaar, waarbij een recordaantal soorten is gevangen. De populatie van de elrits lijkt te zijn gegroeid. Ook werd Nederlands zeldzaamste beeksoort aangetroffen: een gestippelde alver.

Elrits (foto: Jelger Herder, Digital Nature)Medewerkers van Stichting RAVON en bureau Natuurbalans hebben in mei gevist in de Grensmaas en enkele zijwateren. Het aantal gevangen soorten was dit jaar met dertig soorten extreem hoog. In voorgaande jaren bleef de teller steken op respectievelijk 22, 23 en 24 soorten. Leuke vangsten zijn elrits, zalm, sneep, kopvoorn, serpeling en rivierdonderpad. Een aantal soorten, namelijk giebel en vetje, is voor het eerst gevangen in de 15 jaar dat deze Actieve Vismonitoring nu al loopt. Helemaal spectaculair is de vangst van een gestippelde alver. Deze soort is zeer zeldzaam in Nederland: alleen in de Geul komt een populatie voor. 

Gestippelde alver (foto: Jelger Herder, Digital Nature)

Er werden nog nooit zoveel elritsen gevangen als in 2011. Deze soort is een uiterst zeldzame verschijning in Nederland. Alleen tijdens de monitoring in 2008 is een zevental elritsen gevangen; dit jaar maar liefst 85 exemplaren. De lengte-opbouw van de gevangen dieren wijst erop dat de elritsen zich voortplantende populaties hebben gevormd in de Grensmaas.

Grafiek lengteverdeling elrits. Op de x-as staan de verschillende lengtes in millimeter, op de Y-as staat het aantal individuen dat gevangen is per lengte (bron: RAVON)

Tot slot viel de toename van het aantal marmergrondels op. Deze invasieve exoot werd in 2008 voor het eerst aangetroffen in de Grensmaas (vijf exemplaren) en neemt sindsdien explosief in aantal toe. Dit jaar zijn er 384 marmergrondels gevangen. De soortgroei laat een exponentiële toename zien en het is de vraag waar dit zal eindigen.

Tekst: Jelger Herder en Frank Spikmans, RAVON
Nils van Kessel, Bureau Natuurbalans Limes-Divergens
Foto's: Jelger Herder, Digital Nature
Figuur: RAVON