Droge heide

Plantenkenners nemen heideterreinen onder de loep

FLORON
4-JUL-2011 - Deze zomer kan het nog druk worden op de grote stille heide. FLORON organiseert in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek plantentellingen in grote en kleine heideterreinen.

Bericht uitgegeven door FLORON op [publicatiedatum]

Deze zomer kan het nog druk worden op de grote stille heide. FLORON organiseert in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek plantentellingen in grote en kleine heideterreinen

Het onderzoek moet meer zicht geven op de trefkans van plantensoorten. Daarmee verwachten de onderzoekers sneller uitspraken te kunnen doen over verspreiding en voor- en achteruitgang van soorten. Met deze informatie is het mogelijk via natuurbeheer en bescherming eerder in te spelen op veranderingen in populatietrends. De onderzoeksmethode wordt dit jaar uitgeprobeerd in heide- en stuifzandgebieden. Na evaluatie zullen komende jaren naar verwachting ook andere terreintypen op deze manier onderzocht worden.

Heide, een van de meest kenmerkende leefgebieden in ons land (foto: Wout van der Slikke)

Bij het onderzoek worden alle aangetroffen plantensoorten genoteerd, maar alleen gedurende een vooraf vastgestelde bezoekduur. Speciale aandacht is er voor de soorten die karakteristiek zijn voor het heidebiotoop, zoals Stekelbrem, Kruipbrem en Klein warkruid. Het voorkomen van deze zogenaamde ‘typische soorten’ geeft belangrijke informatie over de biodiversiteit van het leefgebied.

Klein warkruid, een van de typische soorten van droge heide (foto: Wout van der Slikke) De tellingen worden uitgevoerd door vrijwilligers. De methode van dit ‘nieuwe strepen’ is weliswaar nieuw, maar sluit goed aan bij in de gegevensverzameling in het verleden. Zo kunnen recente ontwikkelingen ook in historisch perspectief worden geplaatst. Alle hulp bij dit project is van harte welkom. Wie wil deelnemen kan via de website van FLORON een telgebied reserveren.


Tekst en foto's: Wout van der Slikke, FLORON
Meer informatie over het project is te verkrijgen bij het Landelijk Bureau van FLORON: info@floron.nl / 024-7410573