Gouden wielwebspin (Nephila sp.) die in oktober 2010 in een voortuintje te Nijlen werd gevonden (foto: DeKoLoGi)

Exotische spinnen in België: een stand van zaken

27-SEP-2011 - Het tijdschrift Natuur.focus publiceert in het recentste nummer een overzichtsartikel met een stand van zaken over de exotische spinnen die de voorbije 35 jaar in België werden ingevoerd. Hieruit komen enkele interessante bevindingen naar voor.

Bericht uitgegeven door Arabel op [publicatiedatum]

Het tijdschrift Natuur.focus publiceert in het recentste nummer een overzichtsartikel met een stand van zaken over de exotische spinnen die de voorbije 35 jaar in België werden ingevoerd. Hieruit komen enkele interessante bevindingen naar voor.


Eén daarvan is dat bij verschillende gelegenheden werd vastgesteld dat spinnen ons land binnenkomen vanuit streken waar ze zelf niet inheems zijn. Een voorbeeld daarvan is de Marmertrilspin (Holocnemus pluchei), die oorspronkelijk enkel in het Middellandse Zeegebied voorkwam, maar nu België binnenkomt vanuit de Verenigde Staten. Daar werd ze op haar beurt al vanaf de jaren 1970 ingevoerd vanuit Zuid-Europa.

 Gouden wielwebspin (Nephila sp.) die in oktober 2010 in een voortuintje te Nijlen werd gevonden (foto: DeKoLoGi)

Het sterkst gestegen zijn de meldingen van invoer van Zwarte weduwen. Dat heeft deels te maken met de toegenomen aandacht voor deze spin bij invoerende bedrijven. Vooral transport van tweedehandse wagens vanuit de Verenigde Staten bevat regelmatig exemplaren van de Amerikaanse Zwarte weduwe (Latrodectus mactans). Tot nu toe is er echter geen enkel bewijs dat de spin erin zou slagen zich in onze streken te vestigen. Nochtans dateert het oudste geval van 'weduweninvoer' al uit 1967.
Sommige spinnensoorten zijn er wel in geslaagd zich aan ons klimaat aan te passen. De Grote steatoda (Steatoda grossa) bijvoorbeeld, wordt op steeds meer plaatsen erg algemeen en er zijn zelfs al indicaties dat ze andere verwante spinnensoorten uit haar habitat verdringt.

De voorbije 35 jaar werden in ons land 46 verschillende spinnensoorten ingevoerd. Het aantal meldingen steeg van 12 in de jaren 1990 naar 216 tussen 2000 en 2010. De spinnen komen het land binnen via vakantiegangers en spoorwegverkeer, maar hoofdzakelijk met vrachtschepen. De auteur vraagt dan ook dat vooral in de Vlaamse havens een vorm van toezicht zou gehouden worden op wat er binnenkomt aan exotische organismen. 'Door in de havens in te grijpen kunnen we vaak toekomstige problemen met invasieve organismen in de kiem smoren.' Van de huidige invoer van vreemde spinnen is voor zover op dit moment geweten enkel de import van Zwarte weduwen problematisch. De invoer en verspreiding van exotische planten veroorzaakt aanzienlijk meer natuurlijke en economische schade.

Meer informatie over het natuurwetenschappelijk tijdschrift Natuur.focus vind je op www.natuurpunt.be/focus. Daar lees je hoe je je kan abonneren en kan je ook het nieuwe nummer online bekijken.


Tekst: Koen Van Keer, Belgische arachnologische vereniging ARABEL
Foto: DeKoLoGi, ARABEL-beeldbank