Kamsalamander landfase

Salamanders nog niet in winterslaap

Stichting RAVON
12-OKT-2011 - Zolang echte nachtvorst uitblijft, zijn onze amfibieën nog niet in winterslaap. Het is nu dan ook nog een uitstekende tijd om nog actieve salamanders op te sporen; ook kikkers en padden zijn nog actief. Hoewel amfibieënonderzoek meestal in verband gebracht wordt met het voorjaar, zijn er ook in de herfst dus nog volop amfibieën te vinden.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON op [publicatiedatum]

Zolang echte nachtvorst uitblijft, zijn onze amfibieën nog niet in winterslaap. Het is nu dan ook nog een uitstekende tijd om nog actieve salamanders op te sporen; ook kikkers en padden zijn nog actief. Hoewel amfibieënonderzoek meestal in verband gebracht wordt met het voorjaar, zijn er ook in de herfst dus nog volop amfibieën te vinden.

Kamsalamander (foto: Jelger Herder, Digital Nature)Op vochtige avonden scharrelen nog heel veel salamanders rond op wegen en paden in de buurt van voortplantingswateren. In de hellingbossen van Zuid-Limburg huist de zeldzame vuursalamander. Ook de andere salamandersoorten zijn nog volop aanwezig en in de herfst is de trefkans vaak groot vanwege het grote aantal jonge dieren dat de eerste winterslaap nog in moet gaan. De salamanders zijn te vinden door met zaklampen de wegen en de bermen af te speuren. Met name op de winterdijken rond de uiterwaarden zijn veel jonge kleine watersalamanders en kamsalamanders te vinden, de dieren zijn wel erg traag waardoor er helaas nog veel verkeersslachtoffers kunnen vallen.

Tekst: Raymond Creemers, RAVON
Foto: Jelger Herder, Digital Nature