Salamandertrek start vroeg dit jaar

Stichting RAVON
12-FEB-2020 - In zachte winters is februari de ideale maand voor de salamandertrek. Ook de watersalamanders zijn al gestart met de trek naar hun voortplantingswateren. Vrijwilligers helpen de amfibieën op meer dan honderd plekken met een veilige oversteek. De afgelopen twee weken zijn er al meer dan 1500 kleine watersalamanders overgezet!

Mannetje kleine watersalamander

De winter van 2019-2020 behoort waarschijnlijk tot de top vijf van de zachtste winters sinds 1900. Zo'n zachte winter zorgt voor ideale omstandigheden voor de salamandertrek. Salamanders zijn de eerste koudbloedige amfibieën die op weg gaan naar hun voortplantingswateren. Ook de watersalamanders zijn in ons land al vroeg in het jaar op pad. Tijdens de voorjaarstrek moeten deze langzaam bewegende dieren drukke wegen oversteken, waarbij veel verkeersslachtoffers vallen. Gelukkig zijn er in Nederland veel amfibieënwerkgroepen en vrijwilligers die de salamanders helpen om veilig de weg over te steken.

Al meer dan honderd amfibieënwerkgroepen zijn aangesloten bij padden.nu. Elke dag geven deze werkgroepen hun resultaten door, die op de website weergegeven worden in een grafiek. Vanaf 30 januari tot en met 3 februari was er al veel voorjaarstrek van  kleine watersalamander, kamsalamander, vinpootsalamander en alpenwatersalamander.

Aantallen overgezette kleine watersalamanders 30 jan - 8 feb 2020

Begin februari zijn er al honderden kleine watersalamanders, de meest algemene soort, de weg over geholpen. Vanaf 4 februari lijkt de trek weer grotendeels stil te vallen, maar we verwachten in de tweede helft van februari meer salamandertrek. 

Tekst: Raymond Creemers, RAVON
Foto's: Jelger Herder (leadfoto: kamsalamander); Tariq Stark
Grafiek: padden.nu