Grazers trekken terug naar Naardermeer

FREE Nature
22-MRT-2012 - Grote delen van de graslanden rondom het Naardermeer zijn nat, soms zelf te nat. Van nature zouden grote grazers als wild rund ’s winters wegtrekken naar hogere gronden. Omdat deze natuurlijke trek hier niet mogelijk is helpen we de dieren een handje door deze trek te simuleren.

Bericht uitgegeven door FREE Nature [land] op [publicatiedatum]

Grote delen van de graslanden rondom het Naardermeer zijn nat, soms zelf te nat. Van nature zouden grote grazers als wild rund ’s winters wegtrekken naar hogere gronden. Omdat deze natuurlijke trek hier niet mogelijk is helpen we de dieren een handje door dit na te bootsen.

Natuurlijke trek van grote grazers kennen we onder andere van de filmbeelden van de Serengeti in Afrika of van de grote groepen bizons in Noord-Amerika. Maar dit natuurlijke gedrag hoort ook in ons landschap thuis. Van nature trekken dieren gedurende het jaar naar goede voederplekken en trekken weer weg wanneer deze onbereikbaar zijn geworden. Maar natuurlijke verbindingen tussen hoge droge zandgronden en lager gelegen natte moerassen of rivierdalen komen we in ons landschap nog maar zelden tegen. Daarom regelen beheerders van FREE Nature dit met ervaren veetransporteurs over de weg.

Galloways in het Naardermeer (foto: Esther Linnartz)
De afgelopen winter hebben groepen Galloways onder andere doorgebracht op de heidevelden van Drenthe. De dieren zijn gezond en in goede conditie. Ondanks dat de heide minder voedselrijk is biedt ze toch iets extra’s aan de grazers. Hier vinden ze andere mineralen en eiwitten die hun algehele conditie ten goede komen. Voor een klein deel van de kudde hebben we geen winteropvang kunnen vinden. Deze zijn achtergebleven op de drogere delen rondom het Naardermeer en afgelopen winter iets bijgevoerd.

Nu de winter ten einde loopt, keren in de laatste twee weken van maart de Galloways weer terug naar de hoogproductieve gebieden bij het Naardermeer. Hier staat nu voldoende vers gras voor een goede melkproductie voor een hele nieuwe generatie dieren. Ook dit gedrag kennen we van de Serengeti, waar alle gnoekalveren en zebraveulens binnen enkele weken op het meest voedselrijke deel van de route worden geboren. De graslanden rondom het Naardermeer vormen net zo’n plek. Inmiddels zijn er al 13 kalveren geboren, in totaal worden er ongeveer 65 verwacht.

Voor de lange termijn blijft het aanleggen van robuuste verbindingen erg gewenst, zodat wilde dieren hun natuurlijke trekgedrag kunnen blijven vertonen. Hoog en droog en laag en nat zijn niet twee van elkaar los staande systemen, maar beide onderdelen van een groter web. Deze verbindingen maken het beheer van de natuur op termijn niet alleen goedkoper, maar ook natuurlijker zonder teveel menselijke ingrepen.

Tekst: Roeland Vermeulen, FREE Nature
Foto: Esther Linnartz, FREE Nature