Charadrius alexandrinus. Strandplevier

Kwade Hoek zeer belangrijk voor strandplevier

19-JUN-2012 - Begin juni hebben onderzoekers maarliefst twaalf broedparen van de strandplevier op de Kwade Hoek gevonden. De strandplevier is een zeldzame Nederlandse kustbroedvogel.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Begin juni hebben onderzoekers maarliefst twaalf broedparen van de strandplevier op de Kwade Hoek gevonden. De strandplevier is een zeldzame Nederlandse kustbroedvogel.

De afgelopen jaren broedden er zo’n 170 tot 200 paar strandplevieren in ons land. Sinds 1990 is de soort met zeventig procent afgenomen. De oorzaak is vooral verstoring en het gebrek aan natuurlijke kale bodems, de broedplaats van de strandplevier.

Strandplevier (foto: Mark Zekhuis)

Rust voor de broedvogels
Delen van de Kwade Hoek vormen een zogenoemde ‘aangroeikust’. Hierdoor zijn soorten als de strandplevier blijvend verzekerd van een geschikte broedplaats. Om deze zeldzame vogel alle rust te geven tijdens het broeden, is tot half juli een deel van de Kwade Hoek afgesloten. Dit is door borden aangegeven. Het andere deel zal geopend zijn en hier kun je gewoon wandelen en genieten van de prachtige natuur!

Bron: Natuurmonumenten
Foto: Mark Zekhuis, Saxifraga