vrouwtje bruine kiek

Lelystad moet aan het werk voor blauwe kiekendief

Vogelbescherming Nederland
11-FEB-2020 - Lelystad werkt alsnog aan herstel van het leefgebied van de blauwe kiekendief. Aanvankelijk vond de stad dit niet nodig en werd de wijk Warande aangelegd in een gebied waar de sierlijke roofvogel sinds jaar en dag zijn eten vond. Na inspanningen van Vogelbescherming Nederland is er nu een gebied aangewezen dat wordt ingericht als foerageergebied voor de soort.

De blauwe ‘kiek’ doet het als broedvogel al jaren slecht in Nederland. Zelfs op de Waddeneilanden valt het aantal broedende vrouwtjes – mannetjes zijn polygaam – al jaren tegen. In Flevoland was de soort tot 2012 nog als broedvogel te vinden in de Oostvaardersplassen. Sindsdien zijn de omstandigheden in en rond dat gebied zodanig gewijzigd dat het gebied niet meer geschikt is voor broeden. Verdwijnende foerageergebieden helpen daar uiteraard niet bij.

Mannetje blauwe kiekendief

Een van de gebieden waar de blauwe kiekendieven van Flevoland graag jaagden, verdween onder de nieuwbouwwijk Warande in Lelystad. Een gebied gereed maken om de roofvogels een alternatief jachtterrein te gunnen, vond Lelystad, ofschoon verplicht, niet nodig.

Op de vingers getikt

Vogelbescherming Nederland verzocht de provincie Flevoland om handhavend op te treden. De provincie wees dit verzoek aanvankelijk af. Nadat Vogelbescherming in bezwaar was gekomen tegen die afwijzing heeft de provincie Lelystad alsnog op de vingers getikt. Inmiddels is er een begin gemaakt met het gereed maken van het alternatieve foerageergebied voor de blauwe kiek.

Blauwe kiekendieven broedden in de Flevopolder vanaf het moment dat deze werd drooggemalen, net als de nauw verwante bruine kiekendief en grauwe kiekendief. Bijzonder, want de blauwe en grauwe kiekendief zijn sinds jaar en dag schaars. Voor de provincie Flevoland was die wetenschap voldoende om de kiekendief op te nemen in het provincielogo. Ook is de Bronzen Kiekendief de mascotte van de provincie.

Vrouwtje blauwe kiekendief

Anno 2020 is de blauwe kiekendief vooral als wintervogel te bewonderen in Flevoland. Allicht helpen de nu genomen inspanningen bij een terugkeer als reguliere broedvogel. Van de grauwe kiekendief – buiten Groningen toch al een bijzonder zeldzame soort – broeden enkele paartjes op het boerenland. De bruine kiekendief is nog altijd te zien in Flevoland, veelal jagend boven het riet.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Rob Zweers (leadfoto: vrouwtje blauwe kiekendief); Jankees Schwiebbe