Bruinrode wespenorchis

Allerlaatste Nederlandse Bruinrode wespenorchissen vernield

17-APR-2012 - Recent werd geconstateerd dat de enige populatie van de Bruinrode wespenorchis in Nederland is vernield door grondverzet. De vernieling was van dusdanige aard dat de soort als verloren wordt beschouwd en daarmee op het randje van uitsterven staat.

Bericht uitgegeven door Werkgroep Europese Orchideeën [land] op [publicatiedatum]

Recent werd geconstateerd dat de enige populatie van de Bruinrode wespenorchis in Nederland is vernield door grondverzet. De vernieling was van dusdanige aard dat de soort als verloren wordt beschouwd en daarmee op het randje van uitsterven staat.

Bruinrode wespenorchis (foto: Mark Meijrink)Vorig jaar was er nog sprake van goed nieuws. Bruinrode wespenorchis (Epipactis atrorubens), een zeldzame orchideeënsoort die beperkt is tot Zuid-Limburg, werd al geruime tijd niet meer waargenomen. Na de laatste vondst in 2004 werden echter vorig jaar in een groeve 24 exemplaren aangetroffen.

Vorige maand werd duidelijk dat op de plek waar de planten groeiden, grondverzet heeft plaatsgevonden. Gebaseerd op de aard van de werkzaamheden en de gevolgen is het zeer onwaarschijnlijk dat de planten de ingreep hebben overleefd. De populatie Bruinrode wespenorchis bevindt zich nu dan ook op het randje van uitsterven.

Inmiddels heeft de Werkgroep Europese Orchideeën (W.E.O.) aangifte gedaan bij inspectiedienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenauthoriteit tegen de organisatie die verantwoordelijk is voor de vernieling.

Tekst: Mark Meijrink & Mark Engels, Werkgroep Europese Orchideeën (W.E.O.) van de K.N.N.V.
Foto: Mark Meijrink