Gruttokuiken

Nog veel kuikens in weidevogelgebied Skrins

12-JUL-2012 - In het weidevogelreservaat Skrins, vlakbij het Friese Wommels, zitten nog steeds veel vogels met kuikens. Dit ontdekte boswachter Simon de Winter tijdens een rondje langs de weidevogelgebieden. Reden genoeg om voorlopig nog niet te maaien in dit gebied.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

In het weidevogelreservaat Skrins, vlakbij het Friese Wommels, zitten nog steeds veel vogels met kuikens. Dit ontdekte boswachter Simon de Winter tijdens een rondje langs de weidevogelgebieden. Reden genoeg om voorlopig nog niet te maaien in dit gebied.

Niet maaien
Gruttokuiken (foto: M. Renes)Boswachter Simon de Winter: 'in de meeste gebieden van Natuurmonumenten is inmiddels het gras gemaaid, alleen op Skrins staat nog een gedeelte. Na mijn vakantie liep ik even door het veld om te kijken of er nog vogels alarmeren. Dit alarmeren gaat gepaard met het nodige lawaai en vliegbewegingen om potentiële vijanden bij het nest weg te houden. En echt onvoorstelbaar hoeveel vogels met kuikens er nog in het gebied zitten. Kluten, visdieven, kokmeeuwen, tureluurs, kuifeenden bergeenden, slobeenden. En als klap op de vuurpeil een alarmerende kemphaan! Hier kan in ieder geval de komende weken nog niet gemaaid worden, zoveel vogels zitten nog op Skrins'.

Noodzaak weidevogelgebieden
De weidevogelgebieden in Friesland vormen een 'save-haven' voor tal van weidevogels, zoals grutto, tureluur, kievit en vele soorten eenden. Natuurmonumenten vernat ieder voorjaar delen van de Friese weidevogelgebieden extra, zodat de uit hun winterverblijf terugkerende weidevogels een goede plek vinden waar voldoende voedsel is en waar ze goed kunnen broeden.

Bron: Natuurmonumenten
Foto: M. Renes