Windturbine

Effecten van windturbines op vleermuizen

Zoogdiervereniging
31-JUL-2012 - De effecten van windturbines op vleermuizen zijn in Nederland slechts op enkele plekken daadwerkelijk onderzocht. Het bureau van de Zoogdiervereniging en Bureau Waardenburg gaan hier verandering in brengen.

Bericht uitgegeven door de Zoogdiervereniging [land] op [publicatiedatum]

De effecten van windturbines op vleermuizen zijn in Nederland slechts op enkele
plekken daadwerkelijk onderzocht. Het bureau van de Zoogdiervereniging en
Bureau Waardenburg gaan hier verandering in brengen.

Op veel plaatsen in Nederland worden windturbineparken gebouwd. Voor het opwekken van duurzame energie is dat een positieve ontwikkeling, maar wat zijn de effecten op vleermuizen? In Nederland is daar nog maar erg weinig onderzoek naar gedaan. Het bureau van de Zoogdiervereniging en Bureau Waardenburg brengen hier dit jaar verandering in.

Windturbines (foto: Bureau Waardenburg)

Generiek onderzoek is nodig om te kunnen onderbouwen welke landschappelijke kenmerken bepalen of locaties meer of minder risicovol zijn voor vleermuizen. Het onderzoek zal, mede gebruik makend van vergelijkbaar onderzoek in Duitsland, voor nieuwe locaties betere voorspellingen van te verwachten effecten mogelijk moeten maken. Negatieve effecten op vleermuizen kunnen (deels) worden voorkomen door een uitgekiende locatiekeuze en/of gerichte mitigerende maatregelen ná plaatsing. Kennis daarover kan ruimtelijke ordeningsprocedures vergemakkelijken. Dit moet bijdragen aan het ontsluiten van potentieel voor windenergie op land.

Vleermuis, slachtoffer windturbine (foto: anoniem)

De Zoogdiervereniging en Bureau Waardenburg voeren dit onderzoek in 2012 uit. Er zullen in vijf windparken vleermuisslachtoffers worden gezocht. Tegelijk wordt de vleermuisactiviteit gemeten met automatische batdetectors, zowel op gondelhoogte als op maaiveld. De resultaten worden in het voorjaar van 2013 gepubliceerd.

Agentschap NL is de grootste financier van dit onderzoek, binnen de Innovatieagenda
Energie, onderdeel Wind op Land. Daarnaast dragen Eneco en Nuon een wezenlijk deel van de onderzoekskosten en verlenen zij ‘gastvrijheid’ voor onderzoek in hun windparken.

Verder lezen?
In het tijdschrift Zoogdier is dit onderzoek uitgebreider beschreven: Zoogdier 2-2012 - Effecten van windturbines op vleermuizen (pdf)

Tekst: Stefan Vreugdenhil, Zoogdiervereniging; Sjoerd Dirksen, Bureau Waardenburg
Foto's: Bureau Waardenburg; anoniem