Bonte vliegenvanger

Bonte vliegenvangers op najaarstrek

Vogelbescherming Nederland
14-AUG-2012 - De afgelopen dagen werden op veel plaatsen bonte vliegenvangers gezien. In het voorjaar is de bonte vliegenvanger door zijn leuke zang een opvallende verschijning in bossen en riante tuinen met nestkasten. Maar nu zijn bonte vliegenvangers lastiger te vinden; toch trekken vooral van half augustus tot half september behoorlijke aantallen door Nederland. Het zijn Scandinavische vogels op doortrek naar Afrika. Deze gaan eerst naar het Iberisch Schiereiland om aan te sterken.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland [land] op [publicatiedatum]

De afgelopen dagen werden op veel plaatsen bonte vliegenvangers gezien. In het voorjaar is de bonte vliegenvanger door zijn leuke zang een opvallende verschijning in bossen en riante tuinen met nestkasten. Maar nu zijn bonte vliegenvangers lastiger te vinden; toch trekken vooral van half augustus tot half september behoorlijke aantallen door Nederland. Het zijn Scandinavische vogels op doortrek naar Afrika. Deze gaan eerst naar het Iberisch Schiereiland om aan te sterken.

In de nazomer en vroege herfst trekken ’s nachts massa’s zangvogels over het Europese continent, op weg naar Afrika. Een voor ons onopvallend gebeuren. Wat je er soms van merkt, is dat er na een goede treknacht ’s morgens bijvoorbeeld een bonte vliegenvanger in je tuin zit. De vogel speurt vanaf zitposten naar langsvliegende insecten die met een snelle vlucht worden verschalkt. Hierbij valt het wit in de staart en vleugels op. Soms laat hij een nerveus, herhaald ‘wiek,wiek’ horen.

Bonte vliegenvanger, het wit in de staart en vleugels is goed te zien  (foto: Koos Dansen)

Op trek worden bonte vliegenvangers regelmatig op de gekste plaatsen gezien, zoals op schepen op de Noordzee, of op de pieren van IJmuiden. Afgelopen zondag werd om drie uur ’s middags een bonte vliegenvanger waargenomen op het strand van Texel; de vogel kwam laag over zee aanvliegen en zocht vervolgens snel de zeereep op. Verreweg de meeste bonte vliegenvangers die nu gezien worden zijn jonge vogels.

De bonte vliegenvangers die door Nederland trekken komen vooral uit Scandinavië, waar ze met enkele miljoenen paren broeden. De soort broedt oostelijk tot in Centraal-Siberië. De trek is aanvankelijk sterk westelijk of zuidwestelijk gericht naar het Iberisch Schiereiland. Daar is een belangrijke ‘stop over’ en sterken de vliegenvangers aan, voordat ze de Sahara oversteken om te overwinteren in tropisch Afrika.

Tekst: Ruud van Beusekom, Vogelbescherming Nederland
Foto: Koos Dansen