Rijstkorrelmos

Zeer zeldzaam Rijstkorrelmos gevonden op Elspeetse heide

13-NOV-2012 - Op 11 oktober werd tijdens een flora-inventarisatie op de Elspeetse heide een grote groeiplaats gevonden van het zeldzame Rijstkorrelmos. Dit lange tijd uitgestorven gewaande korstmos komt slechts op twee andere plekken in Nederland voor.

Bericht uitgegeven door Bosgroep Midden Nederland en Unie van Bosgroepen [land] op [publicatiedatum]

Op 11 oktober werd tijdens een flora-inventarisatie op de Elspeetse heide een grote groeiplaats gevonden van het zeldzame Rijstkorrelmos. Dit lange tijd uitgestorven gewaande korstmos komt slechts op twee andere plekken in Nederland voor.

Rijstkorrelmos is in de afgelopen decennia vrijwel verdwenen uit het Nederlandse heide- en stuifzandlandschap. Tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw was het mos vrij algemeen in Drenthe en op de Veluwe. Later leek de soort uitgestorven, maar in 2006 werd één exemplaar (terug)gevonden in het Otterlose Zand. Pas in 2012 werd een tweede groeiplaats ontdekt op het Harskampse Zand. En nu is dus de derde groeiplaats van Nederland ontdekt.

Rijstkorrelmos (foto: Marcel Horsthuis)

Rijstkorrelmos (Pycnothelia palillaria) is een korstmos dat haar naam te danken heeft aan de glimmende witgrijze bolletjes die wel heel erg lijken op zilvervliesrijst. De soort staat min of meer beschut tussen Struikheiplanten op kaal zand, langs paadjes die door het wild worden opengehouden.

Hot-spot
Op de Rode Lijst van korstmossen is Rijstkorrelmos als ernstig bedreigd aangegeven. Op de Elspeetse heide groeit het mos samen met een aantal andere (zeer) bijzondere korstmossoorten die ook op de Rode Lijst staan, zoals Doornig heidestaartje, Hamerblaadje, Randstapelbekertje, Stuifzand-stapelbekertje en Rode heidekorst. De Elspeetse heide is dus een heuse korstmossen hot-spot!

Meten is weten
Het Rijstkorrelmos werd gevonden tijdens een inventarisatie van de heidegebieden in Nunspeet door ecologen van Bosgroep Midden Nederland en de Unie van Bosgroepen. Deze inventarisatie is uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland. Aan de hand van flora en fauna zijn de kwaliteiten van het gebied in kaart gebracht. Met name de vondst van de kleine, zeldzame korstmossoorten toont aan dat er bijzondere kwaliteiten aanwezig zijn op de heideterreinen van de gemeente Nunspeet. Eerder werd ook al de bijzondere Hoogveenglanslibel aangetroffen in een terrein van de gemeente. De komende jaren worden door de gemeente verdere beheermaatregelen uitgevoerd om de gevonden natuurkwaliteiten te behouden en te versterken.

Bron: Bosgroep Midden Nederland en Unie van Bosgroepen
Foto: Marcel Horsthuis, Bosgroep Midden Nederland