Hoogveenglanslibel.
Alleen bij natuurbericht verschenen op 13 september 2012

Hoogveenglanslibel na 75 jaar teruggevonden op de Veluwe

13-SEP-2012 - Op 4 september werd tijdens een inventarisatie van libellen op een hoogveentje van de gemeente Nunspeet de Hoogveenglanslibel gevonden. Deze soort is sinds de jaren dertig niet meer waargenomen op de Veluwe. Een bijzondere ontdekking dus, die aantoont dat de natuur in Nunspeet van hoge kwaliteit is.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Op 4 september werd tijdens een inventarisatie van libellen op een hoogveentje van de gemeente Nunspeet de Hoogveenglanslibel gevonden. Deze soort is sinds de jaren dertig niet meer waargenomen op de Veluwe. Een bijzondere ontdekking dus, die aantoont dat de natuur in Nunspeet van hoge kwaliteit is.

De Hoogveenglanslibel heeft ongeveer tien populaties in ons land en is een echte specialist van hoogvenen. De soort komt alleen voor in hoogveengebieden met een uitgebreide begroeiing met veenmossen en is te beschouwen als ‘vlaggenschip’ voor goed ontwikkelde veengebieden. Deze bijzondere voorkeur zorgt er voor dat de soort slechts op enkele plaatsen in Nederland geschikt leefgebied vindt. De tot nu toe bekende Nederlandse populaties bevinden zich allemaal in hoogvenen langs of vlakbij de Nederlandse grens. De Hoogveenglanslibel is één keer eerder op de Veluwe waargenomen. In 1937 werd de soort aangetroffen in park de Hoge Veluwe.

Hoogveenglanslibel (foto: Jaap Bouwman)

Bijzondere kwaliteit
Recentelijk deed de Unie van Bosgroepen een inventarisatie in de natuurgebieden van de gemeente Nunspeet in opdracht van de provincie Gelderland. Bij dergelijke inventarisaties wordt gekeken naar de kwaliteit van het gebied aan de hand van flora, fauna en vegetatie. Het aantreffen van de Hoogveenglanslibel toont aan dat er nog bijzondere kwaliteiten aanwezig zijn in het terrein van de gemeente Nunspeet. De gemeente is met het gevoerde natuurbeheer dus op de goede weg. De komende jaren worden maatregelen uitgevoerd om het gebied te versterken.

Bron: Unie van Bosgroepen
Foto: Jaap Bouwman, Unie van Bosgroepen