Hoogveenglanslibel ontdekt in het Wierdense Veld

24-JUN-2015 - In het Wierdense Veld, een Natura2000 gebied tussen Nijverdal en Wierden, is de hoogveenglanslibel ontdekt. Deze libel is afhankelijk van goed ontwikkeld hoogveen en profiteert van de vernattingsmaatregelen die er de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden.

Bericht uitgegeven door Lanschap Overijssel [land] op [publicatiedatum]

In het Wierdense Veld, een Natura2000 gebied tussen Nijverdal en Wierden, is de hoogveenglanslibel ontdekt. Deze libel is afhankelijk van goed ontwikkeld hoogveen en profiteert van de vernattingsmaatregelen die er de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden.

De hoogveenglanslibel was tot voor kort alleen bekend van enkele hoogveengebieden op de grens met Duitsland, een locatie in Noord-Brabant en een locatie in Limburg. De laatste jaren worden er echter meer locaties ontdekt van deze onopvallende libellensoort. Een van de locaties waar de hoogveenglanslibel een aantal jaren geleden is vastgesteld is het Aamsveen, een grensoverschrijdend hoogveengebied in het zuidoosten van de provincie Overijssel. Vorige week is daar de locatie van het Wierdense Veld bijgekomen, het is nu voor het eerst dat de libel zo ver westelijk in Overijssel is gevonden. De vondst van enkele larvehuidjes in het Wierdense Veld bevestigt dat het hier om een populatie gaat en niet om een incidentele waarneming.

Vers mannetje hoogveenglanslibel (foto: Michiel Poolman)

De hoogveenglanslibel is een kritische soort die alleen voorkomt in goed ontwikkelde hoogvenen. De larven leven in zure en arme omstandigheden en zijn daardoor langzame groeiers, ze doen er minstens drie jaar over voordat ze als libel uit hun huidje sluipen. Pas uitgeslopen libellen vliegen weg van de voortplantingslocaties en zoeken beschutting in het bos. Ook oudere imago’s zijn niet vaak bij water aan te treffen en vliegen het grootste deel van de tijd in de beschutting van boompjes in het hoogveen of langs bosranden aan de rand van het hoogveen.

Hoogveenglanslibel (foto: Tim Termaat)

Landschap Overijssel heeft de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen om de waterhuishouding in het Wierdense Veld te verbeteren. Belangrijk voor het herstel van hoogvenen is het realiseren van een stabiel waterpeil. Om verdere verdroging tegen te gaan, is hiervoor in 2011 een foliescherm in de randzone van het gebied ingegraven. Dit foliescherm is tot op de onderliggende zandbodem ingegraven om de laterale afstroming naar het omliggende landbouwgebied zoveel mogelijk te beperken. Dit heeft geresulteerd in een geleidelijke vernatting van het gebied waarvan verschillende soorten flora en fauna geprofiteerd hebben. De vernattingsmaatregelen bieden tevens nieuwe voortplantingsmogelijkheden voor de hoogveenglanslibel door het ontstaan van nieuwe locaties met levend hoogveen. De aanwezigheid van de hoogveenglanslibel is een bevestiging dat het Wierdense Veld een zeer waardevol gebied is van een hoge natuurkwaliteit.

Tekst en foto: Michiel Poolman, Landschap Overijssel
Foto's: Michiel Poolman, Landschap Overijssel; Tim Termaat, De Vlinderstichting