Patrijs

Geef natuur een plek op landbouwbedrijven

Vogelbescherming Nederland
30-OKT-2013 - Daar was de discussie weer. Die van de toenemende wereldbevolking en alle monden die gevoed moeten worden ten koste van natuur op het boerenland. LTO Nederland stelde vorige week in deze discussie dat het uit productie nemen van dure landbouwgrond ten behoeve van natuur niet aan de samenleving uit te leggen zou zijn. Ze riep staatssecretaris Dijksma op om geen gronden, zoals aangegeven binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, vrij te maken voor natuur.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland [land] op [publicatiedatum]

Daar was de discussie weer. Die van de toenemende wereldbevolking en alle monden die gevoed moeten worden ten koste van natuur op het boerenland. LTO Nederland stelde vorige week in deze discussie dat het uit productie nemen van dure landbouwgrond ten behoeve van natuur niet aan de samenleving uit te leggen zou zijn. Ze riep staatssecretaris Dijksma op om geen gronden, zoals aangegeven binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, vrij te maken voor natuur.

De toenemende wereldbevolking is een vaak gebruikt gelegenheidsargument. Bestrijding van honger in de wereld is een zeer complex vraagstuk, dat van veel meer zaken afhangt dan van de omvang van de voedselproductie in westerse landen, laat staan Nederland. Heus, de bijdrage van Groningse tarwe of Zeeuwse bieten aan mondiale voedselzekerheid is nogal beperkt. Vanuit het perspectief van mondiale voedselzekerheid is het zinvoller om de landbouwsubsidies in te zetten voor de ontwikkeling van de landbouw in delen van de wereld waar nog veel winst in voedselproductie valt te boeken, bijvoorbeeld Afrika.

Weiland (foto: Arnold van Vliet)

De landbouw leunt zwaar op financiële ondersteuning door Europese burgers. Burgers die steeds mondiger worden, omdat ze zich zorgen maken over de teloorgang van onze cultuurlandschappen en de manier waarop hun voedsel wordt geproduceerd. Omdat er in Europa sprake is van een sterke achteruitgang van natuur in het landelijk gebied, moeten we serieus werk maken van deze zogenaamde ecologische aandachtsgebieden. De achteruitgang van bijvoorbeeld veldleeuwerik en patrijs met meer dan 90% laten de omvang van dit belangrijke probleem zien.

Patrijs (foto: Koos Dansen)

De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties hebben in een handreiking aangegeven hoe ecologische aandachtsgebieden kunnen bijdragen aan herstel van biodiversiteit (zie www.vogelbescherming.nl onder nieuwsberichten) op het boerenland. De samen met boeren ontwikkelde recepten om natuur een plaats te geven op het landbouwbedrijf liggen klaar. Geef de vogels, vlinders en bijen een plek op het boerenbedrijf! Dat is uitstekend aan de samenleving uit te leggen.

Tekst: Kees de Pater, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Arnold van Vliet; Koos Dansen