Weidevogelboeren boeken succes

Vogelbescherming Nederland
16-OKT-2013 - Na jarenlang somber nieuws over de weidevogels, was daar in één keer iets positiefs te melden. Tegen de landelijke trend in gaat het bij de Weidevogelboeren goed met de weidevogels. Afgelopen jaar nam het aantal grutto’s bij deze Weidevogelboeren met maar liefst tien procent toe en zelfs zeldzame soorten als watersnip broedden bij een aantal van de boeren.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland [land] op [publicatiedatum]

Na jarenlang somber nieuws over de weidevogels, was daar in één keer iets positiefs te melden. Tegen de landelijke trend in gaat het bij de Weidevogelboeren goed met de weidevogels. Afgelopen jaar nam het aantal grutto’s bij deze Weidevogelboeren met maar liefst tien procent toe en zelfs zeldzame soorten als watersnip broedden bij een aantal van de boeren.

Uit een analyse van het broedsucces van weidevogels bij achtenveertig van de honderd Weidevogelboeren blijkt dat het aantal grutto’s op deze bedrijven van 948 broedparen is toegenomen tot 1043. Dat is een grotere toename dan verwacht, namelijk 10 procent. Gemiddeld namen de grutto’s in Nederland over de afgelopen jaren af met 5%.

Grutto met kuikens (foto: Danny Ellinger)

Ook de andere soorten vertonen zo’n vooruitgang. Zo ging de kievit van 1026 naar 1120 paar, een toename van 9%. Een grote verrassing, omdat de kievit landelijk gezien veel last heeft gehad van de koude winters. De tureluur ging van 541 naar 592 broedpaar, ook dat is een toename van 9 procent. En de scholekster steeg van 486 naar 523 paar, een groei van 8 procent.

De Weidevogelboeren onderscheiden zich van andere boerenbedrijven door een bedrijfsvoering die aangepast is aan de eisen van weidevogels. De weilanden zijn er nat. Er is rust gedurende de broedtijd en vogels en koeien vinden er voedsel in bloemrijk grasland. Het zijn niet alleen de grutto’s die het goed doen bij de Weidevogelboeren. Een aantal Weidevogelboeren heeft door goed beheer een complete weidevogelgemeenschap op het bedrijf. Daar zingen in de lente veldleeuweriken hoog in de lucht, broedt de zeldzame watersnip en zwemmen in sloot en plas zomertalingen.

Watersnip (foto: Jaap Schelvis)

Zes van de achtenveertig boeren hadden broedende watersnippen. Het bedrijf van boer Voolstra uit Akkrum maar liefst zeven broedparen. Honderd paar veldleeuweriken broedden er bij een kwart van de bedrijven. De veldleeuwerik is de afgelopen decennia met 98% achteruit gegaan en is op grasland vrijwel geheel verdwenen. Enkele boeren hebben een schelpeneilandje aangelegd in plassen op hun land. Daar hebben bij elkaar 111 paren visdieven gebroed. Bij het bedrijf van Zorgdrager op Terschelling maar liefst 81 paar.

Vogelbescherming voert onder de leus Red de Rijke weide campagne om in Nederland 200.000 hectare bloemrijk grasland terug te krijgen. Dan wordt Nederland weer een land waar weidevogels goed gedijen. De Weidevogelboeren tonen aan dat dit kan.

De petitie om de campagne 'Red de Rijke weide' te ondersteunen kan ondertekend worden op www.redderijkeweide.nl.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Danny Ellinger; Jaap Schelvis, Saxifraga