Weidevogels ook de dupe van muizenplaag

Vogelbescherming Nederland
26-FEB-2015 - Ook weidevogels dreigen de dupe te worden van de muizenplaag die Nederland treft, omdat er op veel plekken graslanden zullen worden vernieuwd. Veel weilanden in de getroffen gebieden zullen daarvoor worden omgeploegd en ingezaaid. Weidevogels dreigen daardoor juist in de cruciale broedperiode hun nest- en voedselgebieden kwijt te raken. Vogelbescherming Nederland roept daarom provincies op maatregelen te nemen om de weidevogels te ontzien.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland [land] op [publicatiedatum]

Ook weidevogels dreigen de dupe te worden van de muizenplaag die Nederland treft, omdat er op veel plekken graslanden zullen worden vernieuwd. Veel weilanden in de getroffen gebieden zullen daarvoor worden omgeploegd en ingezaaid. Weidevogels dreigen daardoor juist in de cruciale broedperiode hun nest- en voedselgebieden kwijt te raken. Vogelbescherming Nederland roept daarom provincies op maatregelen te nemen om de weidevogels te ontzien.

Het grote aantal muizen op dit moment in delen van het land heeft tal van weilanden aangetast en minder geschikt gemaakt voor productie. Veel van de schade door muizen treedt op in gebieden die bekend staan als belangrijke weidevogelgebieden, bijvoorbeeld in Friesland. Vogelbescherming vreest dat herstelwerkzaamheden op veel van deze graslanden in de broedperiode ten koste zullen gaan van grutto, tureluur en andere weidevogels. Het omploegen en daarna inzaaien van hoogproductief raaigras op plekken waar nu nog oud kruidenrijk grasland staat zal weilanden ongeschikt maken voor weidevogels. Omploegen en inzaaien komend voorjaar tijdens het broedseizoen zal sowieso direct een grote klap toebrengen aan de nesten en kuikens van de vogels. En dat terwijl weidevogels al zwaar onder druk staan door de intensieve landbouw.

Grutto (foto: Jouke Altenburg)

Geen herstelwerkzaamheden in het broedseizoen
Vogelbescherming vraagt daarom in een brief aan de provinciebesturen om geen graslandherstellende maatregelen toe te staan tijdens het broedseizoen van 1 maart tot 15 juni. Ook vraagt Vogelbescherming het herstel van beschadigde graslanden in belangrijke kerngebieden voor weidevogels met kruidenrijke mengsels te stimuleren door de meerkosten hiervan te financieren. Het gaat al jaren rampzalig slecht met veel weidevogels en nog een rampjaar erbij zou de weidevogels in Nederland nog verder terugwerpen. Afgelopen broedseizoen was bijvoorbeeld voor de grutto zeer slecht. Minder dan de helft van het noodzakelijke aantal jongen dat nodig is om de populatie op peil te houden vloog uit. Vooral als gevolg van het zachte weer waardoor er erg vroeg werd gemaaid. Een tweede slecht seizoen zal volgens Vogelbescherming ronduit dramatisch zijn.

Tureluur (foto: Jouke Altenburg)

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto’s: Jouke Altenburg