Vogels tellen in de Blauwe Kamer bij Rhenen (U)

Weinig vogels op trek door slecht weer

Vogelbescherming Nederland
9-OKT-2012 - Tijdens de landelijke vogelteldag op 6 oktober is de vink het vaakst geteld, maar liefst 41.066 keer. De vink werd gevolgd door de spreeuw en de kievit. Zaterdag telden duizenden vogelaars over het hele land op meer dan 150 verschillende locaties zoveel mogelijk vogels. Vogelbescherming Nederland coördineerde deze massale vogeltelling in het kader van de Euro Birdwatch, waaraan meer dan 40 landen deelnamen. In Nederland telden de vogelaars gezamenlijk 228.126 vogels en werden er 169 soorten waargenomen. Het totale aantal vogels bleef behoorlijk achter vanwege het slechte weer.

Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland [land] op [publicatiedatum]

Tijdens de landelijke vogelteldag op 6 oktober is de vink het vaakst geteld, maar liefst 41.066 keer. De vink werd gevolgd door de spreeuw en de kievit. Zaterdag telden duizenden vogelaars over het hele land op meer dan 150 verschillende locaties zoveel mogelijk vogels. Vogelbescherming Nederland coördineerde deze massale vogeltelling in het kader van de Euro Birdwatch, waaraan meer dan 40 landen deelnamen. In Nederland telden de vogelaars gezamenlijk 228.126 vogels en werden er 169 soorten waargenomen. Het totale aantal vogels bleef behoorlijk achter vanwege het slechte weer.

Dit jaar waren er relatief weinig vogels te zien door het slechte weer, alhoewel een diepterecord uitbleef. Vooral in de ochtenduren kwam de regen in het grootste deel van het land met bakken uit de lucht, in de middag klaarde het gelukkig op veel plaatsen op. De vogeltrek kwam hierdoor laat op gang. Radarbeelden van de luchtmacht lieten zien dat er achter deze regenbuien enorme hoeveelheden trekvogels vlogen, een deel hiervan landde in de loop van de middag op de Waddeneilanden en het noorden van ons land.

Vogels tellen in de Blauwe Kamer bij Rhenen (U) (foto: Vogelbescherming Nederland)
Deze vogels komen voor een groot deel uit Scandinavië, waar de afgelopen dagen honderdduizenden vogels vertrokken voor hun tocht vanuit Zuid-Zweden. Vooral vinken en pimpelmezen staken de afgelopen week de zee over naar Duitsland. Door de regen hebben we de grote aantallen in ons land nog niet kunnen zien, desondanks eindigde de vink voorlopig toch op de 1e plek. De ervaring leert dat een deel van de tellingen nog de komende dagen worden doorgeven, waardoor de eindstand nog kan wisselen.

Het is niet verbazingwekkend dat er vooral grote aantallen van vogels werden gezien die zich niets aantrekken van het slechte weer, zoals de brandgans, goudplevier, kievit en wulp. Dit jaar zijn er ook bijzonder veel boerenzwaluwen geteld. Net als de vink trekt de boerenzwaluw niet graag met slecht weer. Waarschijnlijk hebben ze al te lang moeten wachten vanwege het slechte weer, waardoor ze alsnog op trek zijn gegaan.

De top 10 van Nederland

  1. Vink (2) 41.066
  2. Spreeuw (1) 35.291
  3. Kievit (7) 31.878
  4. Kokmeeuw (6) 13.198
  5. Graspieper (3) 12.864
  6. Grauwe gans (5) 8.331
  7. Aalscholver (11) 6.895
  8. Boerenzwaluw (50) 5.920
  9. Koperwiek (40) 5.508
  10. Smient (11) 5.314

De top 10 van in Nederland getelde vogels met tussen de haakjes de plaats in de rangorde van 2011.

Ook dit jaar waren er weer een aantal opvallende verschijningen: twee zeearenden, een dwerggans, een roodhalsgans en een ijsgors. De Euro Birdwatch is een initiatief van BirdLife International, de wereldwijde organisatie voor de bescherming van vogels waarvan Vogelbescherming Nederland partner is. BirdLife organiseert jaarlijks een grensoverschrijdende vogelkijkdag om het grote belang van vogeltellingen onder de aandacht brengen. Dankzij de tellingen van vogels weten we hoe het er voor staat met bepaalde vogelsoorten. De coördinatie van de Europese telling is dit jaar in handen van de Tsjechische partner CSO. Zie ook het bericht Meer dan 6 miljoen vogels op weg naar het zuiden op Natuurbericht.be over tellingen elders in Europa.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto: Vogelbescherming Nederland